Sverigefinsk samtalsstil. Om inlärning av ett andraspråks pragmatiska färdigheter, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 56

Ruotsinsuomalainen keskusteluntyyli. Toisen kielen pragmatiikan oppimisesta. Kaksikielisyystutkimukset ovat varsin pitkään keskittyneet tutkimaan kielenoppijoiden kykyä saavuttaa syntyperäisen kielenkäyttäjän taso toisessa kielessä sen kaikilla osa-alueilla - myös käytännön kielitaidossa. Pystyykö siis toisen kielen oppija saavuttamaan äidinkielisen tason toisessa kielessä ja siten myös keskustelemaan syntyperäisten kielenpuhujien tavoin erilaisissa tilanteissa? Onko keskusteluntyyli identtinen äidinkielisten puhujien kanssa? Tutkimuksessa selvitettiin kaksikielisten ruotsinsuomalaisten nuorten keskusteluntyyliä suomeksi ja ruotsiksi. Nuoret ovat syntyneet Ruotsissa suomalaisiin perheisiin, joissa kotikielenä on suomi, nuorten ensimmäinen kieli. Nuorten koulukieli sekä muutoinkin yhteiskunnan virallinen kieli on ruotsi. Yhteisö on kuitenkin vahvasti kaksikielinen. Suomea käytetään yleisesti varsinkin epävirallisimmissa tilanteissa, ystävien kesken ja kotikielenä. Tutkimuksen tarkoituksena oli diskurssianalyysin avulla selvittää ensimmäisen kielen vaikutusta toisen kielen keskusteluntyyliin. Tutkimuksen tulokset näyttäisivät viittaavan siihen, että kyseiset ruotsinsuomalaiset nuoret noudattavat suomen keskusteluntyyliä puhuessaan suomea. He eivät kuitenkaan siirrä tätä tyyliä ruotsiin. He eivät kuitenkaan myöskään noudata ruotsalaista keskusteluntyyliä puhuessaan ruotsia, vaan heillä vaikuttaisi olevan omanlaisensa, ruotsalaisista poikkeava tapa käyttää ruotsia.

ISBN-10:
951-42-7340-0
Kieli:
RU
Tekijät:
Suikkari Kristiina
Tuotekoodi 013358
16,00 €