Diakonisen hoitotyön mallin rakentaminen, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 786

Lahjomatonta hoitamista diakonisessa hoitotyössä Diakonista hoitotyötä tehdessään sairaanhoitaja kohtaa henkisesti rikki revittyjä ihmisiä. Usein työn ajatellaan olevan syrjäytyneiden, unohdettujen, kiireen uuvuttamien ja jopa itseään häpeävien ihmisten auttamista. Sellaista se ei pelkästään ole. Tässä väitöstutkimuksessa diakonisesta hoitotyöstä rakennettiin malli. Sairaanhoidon opiskelijat ja heidän opettajansa painottivat diakonisen hoitotyön toteutuvan enimmäkseen seurakunnissa. Sairaanhoitajat ja erityisesti potilaat kokivat diakonisen hoitotyön tarvetta olevan nykyään paljon myös sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa. Sairaanhoitajan työtä kuvattiin nykyisin liian kiireiseksi ja jopa rutiininomaiseksi. Potilaina olleet kertojat kuvasivat tulleensa toisinaan jopa unohdetuiksi sairaalahoidon aikana. Diakonisen hoitotyön kuvattiin heijastavan ammatillista toivoa, hiljaista läheisyyttä ja lahjomatonta yksilöllistä hoitamista. Diakoninen hoitotyö näyttäisi tämän tutkimuksen mukaan opittavan diakoniaan suuntaavassa sairaanhoitajan koulutuksessa. Aiemmin koulutuksen osuutta diakonisen hoitotyön oppimisessa ei ole riittävästi tutkittu. On vallinnut epätietoisuutta muun muassa sairaalasielunhoitajien, psykiatristen hoitajien ja diakoniseen hoitotyöhön kouluttautuneiden sairaanhoitajien tekemästä työstä. Tämän tutkimuksen mukaan diakoniseen hoitotyöhön kouluttautuneilla sairaanhoitajilla on monipuolisten sairaanhoidollisten valmiuksien lisäksi taitoa ja halua kuunnella ja jakaa ihmisen syvällisiä ja vaikeitakin kysymyksiä. Tämä on ensimmäisiä tieteellisiä tutkimuksia, jossa on käsiteanalyyttisesti tutkittu sairaanhoitajan koulutuksessa esiintyvää diakonista hoitotyötä, vaikka sitä on opetettu viime vuosisadalta lähtien. Tässä tutkimuksessa saatua tietoa voidaan hyödyntää jatkossa ammattikorkeakoulun opetusta kehitettäessä, mutta myös käytännön hoitotyössä.

ISBN-10:
951-42-7355-9
Kieli:
SU
Tekijät:
Myllylä Marjatta
Tuotekoodi 013347
12,00 €