Intramedullary nailing of humeral shaft fractures, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 779

Liikunnan vaikutus sydämen sykkeen säätelyyn Säännöllisen liikunnan oletetaan lisäävän sydäntä suojaavan sykevaihtelun määrää. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sydämen sykevaihtelussa tapahtuvia muutoksia liikunnan aikana ja sen jälkeen. Lisäksi tutkittiin kestävyysharjoittelun vaikutus sykevaihteluun ja selvitettiin selittääkö sykevaihtelu yksilöllistä harjoitusvastetta. Sykevaihtelun palautumista pitkäkestoisen raskaan liikunnan jälkeen selvitettiin 10 koehenkilöllä. Harjoittelumäärän ja sykevaihtelun yhteyttä tutkittiin kontrolloidun 8 viikon mittaisen säännöllisen kestävyysharjoittelujakson jälkeen (n=46). Suositusten mukaisen harjoittelun vaikutuksia sykevaihteluun arvioitiin 10 kuukauden kotiharjoittelun jälkeen (n=18). Lisäksi selvitettiin, ennustaako ennen harjoittelua mitattu sykevaihtelu yksilöllistä harjoitusvastetta (n=51). Sykevaihtelun (taajuuskaistalla 0.15-0.4 Hz) palautuminen lähtötasoonsa pitkäkestoinen raskaan liikunnan jälkeen oli yhteydessä kestävyyskuntoon (r=-0.71, P Kotiharjoittelun jälkeinen sykevaihtelun muutos oli yhteydessä kunnon (r=0.44, P Kestävyysharjoittelu 6 kertaa viikossa 30 min kerrallaan teholla 70-80% sydämen maksimaalisesta sykkeestä lisää sykevaihtelua. Lisääntynyt sykevaihtelu säilyy, kun harjoittelua jatketaan nykyisten suositusten mukaisesti ja kontrolloidaan kehon painoa. Sykevaihtelun määrä on yhteydessä yksilölliseen harjoitusvasteeseen, mikä osoittaa autonomisen hermoston toiminnan olevan merkittävä yksilöllistä harjoitusvastetta selittävä fysiologinen tekijä.

ISBN-10:
951-42-7295-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Flinkkilä Tapio
Tuotekoodi 013340
12,00 €