Rich interaction model for game and virtual environment design, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 409

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen pelitutkija Tony Mannisen väitöskirjassa "Rich Interaction Model for Game and Virtual Environment Design" (Rikas vuorovaikutus -malli pelien ja virtuaaliympäristöjen suunnitteluun) keskitytään vuorovaikutuksen tukemiseen ja parantamiseen monen pelaajan verkkopeleissä ja yhteistoiminnallisissa virtuaaliympäristöissä. Tutkimuksen mukaan verkkopelejä ja virtuaaliympäristöjä luonnehtivat edelleen viestintä-, koordinointi- ja yhteistoimintaongelmat; ihmisten välistä kanssakäymistä ei tueta riittävällä tasolla, ja pelikokemus jää yksinäiseksi ilman monipuolisempaa vuorovaikutusta. Verkkopeleissä ja virtuaaliympäristöissä vuorovaikutuksen tukemiseen soveltuvat fyysisen maailman sanattoman viestinnän keinot kuten ilmeet, eleet, ulkonäkö ja äänet. Ne välittävät tietoa pelaajien toiminnoista, ja vaikka kasvokkaisviestinnän laatuun ei vielä päästäkään, voidaan rikkaalla vuorovaikutuksella tukea ja vahvistaa kanssakäymisen kokemusta. Tutkimuksessa arvioitiin nykyisissä peleissä käytettyjä ratkaisuja ja kehitettiin niiden pohjalta suunnittelusääntöjä uusien peli- ja virtuaaliympäristöjen suunnitteluun. Pelejä hyödynnettiin myös tutkimuksen kokeellisessa osuudessa, jossa kaupallisen pelimoottorin päälle toteutettiin neljä kokeellista peliympäristöä: ConsoleDEMO, Tuppi3D, TeamGame ja V-LARP -Oulun linna vuonna 1651. Pelituotantojen avulla osoitettiin esitettyjen mallien ja menetelmien mahdollistavan vuorovaikutteisempien pelien rakentamisen. Tuloksia voidaan hyödyntää uusien pelien ja virtuaaliympäristöjen tekemisessä. Monipuolisempaa vuorovaikutusta tukeva malli ja siihen liittyvät suunnitteluohjeet antavat pelitaloille ja sovelluskehittäjille keinoja luoda verkossa toimimisesta entistä elämyksellisemmän ja sosiaalisemman kokemuksen. Viestinnälliset ja toiminnalliset parannukset mahdollistavat laadukkaamman ja ilmaisuvoimaisemman vuorovaikutuksen ihmisten välillä silloinkin, kun kanavana toimii tietoverkko.

ISBN-10:
951-42-7253-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Manninen Tony
Tuotekoodi 013333
16,50 €