Sex steroid metabolism in the placenta and the breast, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 778

Uutta tietoa istukan ja rintasyövän hormoniaineenvaihdunnasta Istukka osallistuu raskauden ylläpitoon ja eräs sen toiminnoista on sukuhormonien tuottaminen. Sukuhormonit muodostuvat steroidogeenisten entsyymien katalysoimissa reaktioissa, joissa käytetään kolesterolia lähtöaineena. Entsyymiryhmä 17beta-hydroksisteroididehydrogenaasit (17HSD) katalysoi aktiivisten sukuhormonien ja inaktiivisten sukuhormonien välisiä reaktiota. Tutkimuksessa selvitettiin 17HSD-entsyymien ja myös muiden, sukuhormonien tuottoon osallistuvien entsyymien ilmenemistä istukan eri solutyypeissä ja rintasyövässä. Istukassa entsyymit ilmenivät pääasiassa eri tyyppisissä trofoblastisoluissa ja niiden ilmenemisessä oli havaittavissa soluspesifisiä eroja istukan kehityksen aikana. Naissukuhormonien ohella istukka tuottaa myös miessukuhormoneja. On myös ilmeistä, että istukka suojaa sikiötä liiallisesta sukuhormonialtistukselta inaktivoimalla aktiivisia hormoneita. Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä länsimaissa ja se lisääntyy jatkuvasti. Rintasyöpää tavataan alle 30 vuotiaillakin, mutta merkittävästi se lisääntyy 45:nnen ikävuoden jälkeen. Epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että useimmat rintasyöpäriskiä lisäävät tekijät liittyvät jollain tavoin sukuhormonitoimintaan. Normaalissa maitorauhasessa tyypin 1 ja 2 17HSD-entsyymiä esiintyi fertiili-ikäisillä naisilla. Vaihdevuosien jälkeen entsyymejä esiintyi vain rintasyöpäkudoksessa. Tyypin 5 17HSD-entsyymiä esiintyi potilailla iästä riippumatta ja sen pitoisuus oli syöpäkudoksessa korkeampi kuin terveessä kudoksessa. Rintasyöpäpotilailla, joiden syöpäkudoksessa oli tyypin 1 entsyymiä, oli merkittävästi huonompi ennuste kuin niillä, joilla tyypin 1 entsyymiä ei ilmennyt. Tämä viittaa siihen, että tyypin 1 entsyymin estäminen voisi olla hyödyllistä rintasyövän hoidossa. Tyypin 1 entsyymi on myös uusi rintasyövän huonon ennusteen merkkiaine.

ISBN-10:
951-42-7280-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Li Yan
Tuotekoodi 013332
10,50 €