Polythermal glacier studies in Svalbard determined by ground-penetrating radar, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 406

Tämän väitöskirjan tarkoituksena on esitellä maatutkamenetelmän käyttöä Huippuvuorten polytermisten jäätiköiden tutkimuksissa. Tutkimuksen kohteena oli kuusi eri jäätikköä, joista neljä oli mereen päättyviä jäätikköjä, yksi jääkenttä ja yksi laaksojäätikkö. Maatutkaa on käytetty jään paksuuden ja jäätikön sisäisen rakenteen kartoittamiseen, vuotuisen lumen sadannan selvittämiseen, jäätikön vesipitoisuuden sekä eliniän arviointiin. Väitöskirjan tarkoituksena on myös lisätä tietoa Huippuvuorten polytermisistä jäätiköistä: niiden hydrotermisistä ominaisuuksista, sulamisvesien pohjavalunnasta ja käyttäytymisestä muuttuvassa ilmastossa. Tutkimus sisältää ainutlaatuista maatutka-aineistoa sekä ainutlaatuista tietoa useiden suurten Huippuvuorten jäätiköiden hydrotermisistä ominaisuuksista.

ISBN-10:
951-42-7176-9
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Pälli Anja
Tuotekoodi 013324
12,00 €