Supplier Satisfaction: the Concept and a Measurement System.A study to define the supplier satisfaction elements and usage as a management tool, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 190

Toimittajatyytyväisyyden ja sen mittaamiseen ei vielä ole yleisesti hyväksyttyä (/sovittua) teoriaa. Kvalitatiivinen tutkimus antaa työkalut määritelmän ja mittareiden luomiseen. Se mahdollistaa tutkia käyttäymistä, vuorovaikutuksia yritysten ja organisaatioiden välillä. Toimittajatyytyväisyys on yrityksen johtamistyökalu, jonka avulla yritys voi parantaa ja edelleen kehittää niin sisäisiä kuin ulkoisia prosesseja toimittajaketjussa. Ideana on mitata toimittajasuhteen laatua - miten toimittaja arvostaa ostajayrityksen toimintaa kaupanteon ja kommunikaation näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa on keskitytään ensin toimittajatyytyväisyyden konseptin luomiseen ja toiseksi toimittajatyytyväisyyden mittaamiseen ja kuinka sitä voidaan edelleen käyttää yrityksen johtamistyökaluna. Tulokset tuovat esiin alueet, mihin toimittaja ja ostajayritys ovat yhdessä jo investoinneet resursseja parantaakseen prosesseja, mutta myös ne alueet, joihin vielä pitää kiinnittää huomiota. Tulokset toimivat informaationa niin yrityksen strategisessa suunnittelussa kuin joka päiväisessä toiminnassa. Toimittajatyytyväisyyden mittaus on uusimpia menetelmiä jatkuvasti kehittyvässä toimittajaketjun hallinnassa. Kirjallisuuskatsaus kertoo kuinka toimittajaketjun hallinta on kehittynyt aikojen kuluessa alkaen toimittajaketjun rakenteen kuvaamisesta ja edelleen keskittyen yksityiskohtaisempiin alueisiin kuten kustannuksiin ja tuotteiden yksilöintiin. Viimeisimpinä trendeinä ovat olleet yhteistyön parantaminen toimittajaketjussa olevien yritysten välillä, aktiviteettien synkronointi ja erityisesti toimittaja - valmistaja lenkin kooperaation hiominen.

ISBN-10:
951-42-7167-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Maunu Susanna
Tuotekoodi 013319
13,00 €