Diagnosis of orthopaedic prosthesis infections with radionuclide techniques; clinical application of various imaging methods, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 770

Tähän tutkimukseen kuului 138 tapausta, joissa epäiltiin nivelproteesi-infektiota - 94 lonkka- ja 44 polviproteesia. Potilaita tutkittiin kolmivaiheisella luustokuvauksella, 99mTc-leukosyyttikuvauksella ja 99mTc-ciprofloksasiinikuvauksella. Potilaiden diagnoosit varmistettiin kliinisesti sekä mikrobiologisten ja leikkauslöydösten perusteella. Luustokuvauksessa normaalit verenkierto- ja pehmytosavaiheen kuvat sulkivat infektion mahdollisuuden käytännöllisesti katsoen pois lonkkaproteeseissa, kun taas polviproteeseissa saatiin usein vääriä positiivisia löydöksiä. Yhdistetyssä 99mTc-leukosyytti- ja luustokuvauksessa diagnostinen tarkkuus oli 80-86% kuvissa, jotka oli otettu kahdesta neljään tuntiin merkattujen valkosolujen injektiosta. Vuorokausi injektion jälkeen otetuissa kuvissa tarkkuus parani 87-98%:in. 99mTc-ciprofloksasiinikuvauksessa yhden ja neljän tunnin kuluttua merkkiaineen injektiosta oli usein epäspesifistä kertymää, joka hävisi vuorokauden kuluessa. Tällä menetelmällä saavutettiin lähes yhtä hyvä diagnostinen tarkkuus kuin yhdistetyllä 99mTc-leukosyytti- ja luustokuvauksella. Lonkkaproteeseissa kolmivaiheinen luustokuvaus sopii seulontatutkimukseksi ja epänormaalit löydökset tulisi varmistaa 99mTc-leukosyyttikuvauksella sisältäen myös 24 tunnin kuvauksen. Polviproteeseissa tilanne on erilainen ja 99mTc-leukosyyttikuvaus sopii ensilinjan tutkimukseksi. Tällöin epänormaalit löydökset 24 tunnin kuvissa tulisi varmistaa käyttäen 99mTc-luustometabolian kuvausta. 99mTc-ciprofloxasiinikuvaus vaikuttaa lupaavalta menetelmältä nivelproteesi-infektioiden tutkimiseen ja jatkotutkimukset laajemmilla potilasaineistoilla ovat aiheellisia menetelmän kliinisen käyttöarvon selvittämiseksi.

ISBN-10:
951-42-7230-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Larikka Martti
Tuotekoodi 013316
12,00 €