Implementation of a novel pigment recovery process for a paper mill, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 194

Uuden kiintoaineen talteenottoprosessin toteuttaminen paperitehtaalle Tämän tutkimuksen tavoitteena on esitellä uusi kiintoaineen talteenottoprosessi, jota kutsutaan EKO-laitosprosessiksi. EKO-laitosprosessin tavoitteena on vähentää paperitehtaan poistevesilaitokselta kaatopaikalle vietävää kiintoainemäärää. Menetelmä kehitettiin ja toteutettiin Stora Enson Oyj Fine Paper Oulun paperitehtaalle v. 2000-2002. Työssä on esitelty menetelmä EKO-pigmentiksi kutsutun tuotteen valmistamiseksi poistevesilaitoksen lietteestä ja osoitettu EKO-pigmentin käytön toteuttaminen tuoretta täyteainetta korvaavana raaka-aineena päällystetyn taidepainopaperin valmistuksessa. EKO-laitosprosessissa talteenotettava pigmenttiliete erotetaan poistevesilaitoksen lietteen sisältämistä kuiduista ja muista isommista partikkeleista viirapesurin avulla. Tämän jälkeen pigmenttiliete fraktioidaan kaksivaiheisen pyörrepuhdistuksen avulla talteenotettavan jakeen partikkelikoon pienentämiseksi. EKO-pigmenttiä käsitellään peretikkahapolla varastoitavuuden ja vaaleuden parantamiseksi. EKO-pigmenttilaitosprosessissa rejektinä poistetun jakeen kuiva-ainepitoisuus nostetaan suotonauhapuristimeilla, jonka jälkeen sitä voidaan sekoittaa kuoren joukkoon, ja annostella poltettavaksi kiinteälle polttoaineelle tarkoitetussa kattilassa. EKO-pigmenttiä voidaan käyttää päällystetyn taidepainopaperin valmistuksessa täyteaineena. Se sisältään partikkelikooltaan suurimaksi osaksi alle 45 mm:n partikkeleita: mittauksien mukaan tällaisten partikkeleiden osuus oli EKO-laitosprosessin jälkeen keskimäärin 96,4% ensimmäisenä käyttöönottovuonna, kesä-joulukuussa 2002 tehtyjen tutkimuksien mukaan. Selvitysten mukaan riittävän EKO-laitosprosessikäsittelyn vuoksi EKO-pigmentin käyttö ei aiheuttanut enempää pohjapaperin vikaisuusongelmia aiempaan tasoon verrattuna.

ISBN-10:
951-42-7221-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Jortama Pirjo
Tuotekoodi 013315
12,00 €