Collagen prolyl 4-hydroxylase.Characterization of a novel vertebrate isoenzyme and the main Caenorhabditis elegans enzyme forms, and effect of inactivation of one of the two catalytic sites in the enzyme tetramer, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 764

Kollageenit ovat tärkeitä soluvälitilan proteiineja sekä nisäkkäillä että alemmilla eläimillä. Niitä esiintyy erityisesti luussa, rustossa, jänteissä, ihossa ja verisuonissa. Kollageeni prolyyli 4-hydroksylaasi on entsyymi, joka muokkaa kollageenisäikeitä siten, että ne eivät hajoa kehon lämpötilassa. Tutkimuksessa löydettiin ihmiseltä, rotalta ja hiireltä kollageeni prolyyli 4-hydroksylaasin (C-P4H) kolmas muoto, tyypin III C-P4H. Se koostuu kahdesta α(III) ja kahdesta β-alayksiköstä. Tätä aiemmin tuntematonta C-P4H muotoa tuotetaan mm. ihmisen istukassa, maksassa ja sikiön ihossa. Kuitenkin kaikissa tutkituissa kudoksissa sen tuottotaso oli alhaisempi verrattuna kahteen aiemmin tunnettuun C-P4H muotoon. Eri C-P4H muotojen tunteminen ja niiden kudosspesifisyys on oleellista kehiteltäessä lääkettä estämään C-P4H:n toimintaa. Tällainen lääke olisi ihanteellinen hoito niissä sairauksissa, joissa sidekudoksen muodostuminen on liiallista, esim. maksakirroosissa ja keuhkofibroosissa.\nTutkimuksessa myös löydettiin sukkulamato C. elegansin tärkein muoto C-P4H:sta. Poikkeuksellisesti siinä on kaksi erilaista α-alayksikköä kun taas nisäkkäiden C-P4H koostuu aina kahdesta identtisestä α-alayksiköstä. Tämä löytö avasi mahdollisuuden tutkia tarkemmin kahden α-alayksikön välistä toimintaa prolyyli 4-hydroksylaasireaktiossa. Toisin kuin aiemmin uskottiin, C-P4H:n kyky hydroksyloida tehokkaammin pitkiä substraatteja ei johdu kahden peptidiä sitovan alueen ko-operaatiosta vaan yksittäisen peptidiä sitovan domeenin kyvystä sitoa paremmin pitkiä substraatteja. Matojen C-P4H tutkimus avaa mahdollisuuden kehittää inhibiittoreita loismatoja vastaan. Kokeet sukkulamadolla osoittavat, että estämällä C-P4H entsyymin toiminta madot kuolevat jo sikiökaudella. Siten C-P4H toiminnan estävä inhibiittori voisi olla mahdollinen lääke loismadon aiheuttaman lymfaattisen filariaasin eli elefanttitaudin hoitoon.

ISBN-10:
951-42-7202-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kukkola Liisa
Tuotekoodi 013314
12,00 €