Vauvaperhetyö keskosten äitien tukena. Tuen sisällölliset piirteet, kustannukset ja vaikutukset keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 760

Vauvaperhetyö keskosten äitien tukena. Tuen sisällölliset piirteet, kustannukset ja vaikutukset keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin. Vauvaperhetyö on uusi hoitotyön auttamismenetelmä suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sen tavoitteena on tukea vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta tilanteissa, joissa erilaiset vauvaan tai vanhempiin liittyvät tekijät saattavat vaikeuttaa varhaista vuorovaikutusta ja sitä kautta kiintymyssuhteen kehittymistä. Tässä tutkimuksessa arvioidaan vauvaperhetyötä pienten keskosten äitien kuvausten ja kustannusten näkökulmista. Tutkimus tuottaa uutta tietoa keskosten äitiydestä ja vauvaperhetyöstä. Tutkimus tuottaa myös tietoa vauvaperhetyön kustannuksista sekä siihen osallistumisen vaikutuksista keskosten ensimmäisen elinvuoden hoitokustannuksiin. Tutkimustuloksia voidaan käyttää vauvaperhetyön intervention sisällöllisessä kehittämisessä erityisvauvojen ja heidän perheittensä hoitotyössä. Samoin tuloksia voidaan käyttää tukena vauvaperhetyön käynnistämiseen liittyvässä päätöksenteossa.

ISBN-10:
951-42-7190-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Korhonen Anne
Tuotekoodi 013313
11,50 €