Genetic and immunological risk factors and carotid artery atherosclerosis, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 774

Valtimonkovettumataudista johtuvat sairaudet ovat Suomen yleisimpiä kuolinsyitä. Perinteiset vaaraa lisäävät tekijät, kuten kohonnut verenpaine, veren korkea kolesterolipitoisuus ja tupakointi tunnetaan hyvin. Ne eivät kuitenkaan kokonaan selitä sitä, miksi toisille kehittyy varhain valtimonkovettumatauti ja toisille ei. On arvioitu, että perinnölliset tekijät selittävät 30-60% taudista. Lisäksi on saatu tietoa siitä, että elimistön puolustusjärjestelmä (immuniteetti) osallistuu taudin syntyyn joko ehkäisevästi tai edistävästi vasta-aineita muodostamalla. Ultraäänellä mitattu kaulavaltimon seinämänpaksuus kuvaa hyvin varhaisia valtimonkovettumamuutoksia. Tässä tutkimuksessa kaulavaltimon seinämänpaksuus mitattiin 1000:lta henkilöltä. Tutkimuksessa selvitettiin valtimonkovettumamuutosten yhteyttä hapettunutta LDL-kolesterolia vastaan muodostuviin vasta-aineisiin ja kolmen geenin perinnölliseen vaihteluun. Tutkittavilla henkilöillä IgM-luokan vasta-aineiden määrä veressä oli käänteisessä yhteydessä kaulavaltimomuutoksiin, mikä osoittaa, että nämä vasta-aineet saattavat suojata valtimonkovettumataudilta. Eläinkokeissa samantyyppisiä vasta-aineita on voitu tuottaa rokotteilla, ja nämä rokotteet ovat osoittautuneet suojaaviksi eläimillä. Tämän väitöstutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että myös ihmisellä vasta-ainetuotannon tehostaminen (mahdollisesti rokottamalla) saattaa suojata valtimonkovettumataudilta. Lisäksi tutkimuksen tulokset osoittivat, että apolipoproteiini E4 ja tupakointi yhdessä ovat yhteydessä valtimomuutoksiin miehillä eli toisin sanoen ne miehet, jotka ovat perineet apolipoproteiini E4:n ovat alttiimpia tupakoinnin haitallisille verisuonivaikutuksille kuin muut. Tätä tulosta voidaan tulevaisuudessa käyttää suuren valtimotautiriskin henkilöiden tunnistamiseen entistä varhaisemmin. Endoteliaalisen typpioksidisyntaasin ja paraoksonaasi-1:n geenien perinnölliset vaihtelut eivät olleet yhteydessä suurentuneeseen kaulavaltimon seinämänpaksuuteen.

ISBN-10:
951-42-7259-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Karvonen Jarkko
Tuotekoodi 013312
12,00 €