Effect of estrogen replacement therapy on metabolic risk factors for cardiovascular diseases in hysterectomized postmenopausal women, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 773

Sydän- ja verisuonisairaudet yleistyvät naisilla vaihdevuosien jälkeen. Estrogeenikorvaushoidon on ehdotettu vähentävän riskiä, mutta sen vaikutusmekanismit tunnetaan puutteellisesti. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin LDL-kolesterolitasoa sääteleviä tekijöitä vaihdevuosi-ikäisillä naisilla sekä 6 kuukauden estrogeenikorvaushoidon vaikutusta veren kolesteroli- ja glukoosiaineenvaihduntaan sekä verenpaineeseen. 79 naista satunnaistettiin joko estrogeenitablettihoitoon tai ihon kautta imeytyvään estrogeenigeelihoitoon. Painoindeksi, kolesterolin tuotanto ja sen poistuminen maksan kautta säätelivät LDL-kolesterolitasoa lähtötilanteessa. Sen sijaan kolesterolin imeytymisellä tai tutkituilla geneettisillä tekijöillä (apoE fenotyyppi, apoB:n ja 7±-hydroksylaasin geenien polymorfiat) ei ollut merkittävää vaikutusta tässä tutkimuksessa. Molemmat hoidot laskivat kokonais- ja LDL-kolesterolia, mutta vain tablettihoito lisäsi HDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuutta. LDL-kolesterolin lasku oli merkittävämpi tablettihoitoryhmässä. LDL-kolesterolin muutos oli yhteydessä estrogeenipitoisuuden nousuun ja LDL-kolesterolin poistumiseen, mikä kuvastaa estrogeenin aktivoivan maksan LDL-reseptorien toimintaa. Kolesterolin imeytyminen väheni hieman molemmissa hoitoryhmissä, mutta se tai geneettiset tekijät eivät olleet yhteydessä LDL-kolesterolin laskuun. Estrogeenin vaikutukset glukoosiaineenvaihduntaan ja verenpaineeseen olivat samanlaiset molemmissa ryhmissä. Kokonaisvaikutus glukoositasapainoon oli neutraali. Verenpaine laski jonkin verran estrogeenihoitojen aikana naisilla, joilla ei ollut verenpainetautia. Vasoaktiivisten peptidien muutoksella on mahdollisesti merkitystä verenpaineen säätelyssä estrogeenihoidon aikana. Jatkotutkimuksia tarvitaan selvittämään, mikä ovat estrogeenikorvaushoidon kokonaisvaikutukset ja onko sillä merkitystä ateroskleroosin ehkäisyssä.

ISBN-10:
951-42-7239-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Karjalainen Anna
Tuotekoodi 013311
14,00 €