Evaluation of methods to simulate the properties of stripline structures, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 193

Liuskajohtorakenne on suljettu ja siten suojattu ulkoisia sähkömagneettisia häiriöitä vastaan ja se on helppo haudata monikerrosrakenteisiin, jotka tarjoavat korkeampia virtapiiritiheyksiä. Tämä väitöskirja on keskittynyt liuskajohdon simuloinin oikellisuuden arviointiin (ja varmennukseen käyttäen todellisia rakenteita) ja uutena aspektina, kaksijohtimisen liuskajohdon tarjoamiin etuihin. On testattu useita suunnittelumenetelmiä ja sähkömagneettisia simulaattoreita ja vertailtu niiden ominaisuuksia. Mallinnuksella havaittiin, että LTCC rakenteen sintratun johtimen "kissansilmän" muodon ohentuneen reunaviivan useammat ja suuremmat epätarkkudet kasvattavat johdinhäviöitä. Todistettiin, että kaksijohtiminen liuskajohtorakenne, dual stripline, nostaa HTS-kaisranpäästösuodattimen tehonkestoa. Samalla rakenne tarjoaa mahdollisuuden käyttää suprajohtavan johtimen pinnalla suojaavaa metallikerrosta, joka parantaen tehonkestoa edelleen huonontamatta sähköisiä ominaisuuksia. LTCC rakenteissa dual stripline voi tarjota etuja vain suurilla tehoilla. Todettiin, että resonaattorien välillä käytetyn sähköisen kytkennän säätämisen tarkoitetun maatason muodolla on merkittävä vaikutus myös resonaattorin hyvyyslukuun. Hyvin kapea liuskajohtomaataso voi tarjota samalla kytkennän tasolla paljon paremman hyvyysluvun kuin verkko- tai yhtenäinen maataso, mutta se vaatii tarkkoja suunnittelu ja valmistusmenetelmiä. Sitä voidaan käyttää suunniteltaessa pienen päästökaistan vaimennuksen omaavia suodattimia tarvitsisematta tinkiä estokaistan vaimennuksesta.

ISBN-10:
951-42-7188-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Jakku Eino
Tuotekoodi 013308
12,00 €