Equalization in WCDMA Terminals, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 192

Kolmannen matkapuhelinsukupolven laajakaistainen koodijako-monikäyttö (WCDMA) ilmarajapinta käyttää pitkiä hajotuskoodeja. Tämä estää tehokkaiden monikäyttäjävastaanottimien hyödyntämisen terminaaleissa. Vaihtoehtoisena ratkaisuna on esitetty lineaaristen kanavakorjaimien käyttöä WCDMA terminaaleissa. Lineaarinen kanavakorjaus palauttaa hajotuskoodien välistä ortogonaalisuutta, mikä on menetetty radiokanavan monitie-etenemisessä. Tämän seurauksena kanavakorjaimet vaimentavat monikäyttöhäiriötä, mikä välillisesti kasvattaa matkapuhelinverkon tiedonsiirtokapasiteettia. Väitöskirjassa tutkitaan lineaaristen kanavakorjaimien soveltamista WCDMA terminaaleissa. Työssä esitetään kaksi uutta vastaanotinrakennetta, jotka tarjoavat yleisesti käytettyä rake vastaanotinta paremman suorituskyvyn hyväksyttävällä laskennan määrän kasvulla. Kehitettyjen kanavakorjaimien sekä yleistä pilotti-kanavaa hyödyntävän kanavakorjaimen suoristuskykyä tarkastellaan matemaattisen analyysin avulla. Tutkittujen kanavakorjaimien suorituskyky varmennetaan myös tietokonesimulaatioiden avulla. Simulaatioissa tarkastellaan kanavakoodauksen, lähetystoisteen, asteittaisen solusiirtymisen (soft handover), sekä kiinteän pilkun aritmetiikan vaikutusta kanavakorjaimien suorituskykyyn. Tutkimustulosten valossa kanavakorjaimet soveltuvat hyvin kolmannen sukupolven terminaalivastaanottimiksi, sekä tarjoavat merkittävää parannusta terminaalien suorituskykyyn.

ISBN-10:
951-42-7182-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Hooli Kari
Tuotekoodi 013307
13,00 €