Juvenile years of Atlantic salmon in the wild and in the hatchery: ecophysiological differences, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 407

Lohen poikasvuodet luonnossa ja laitoksessa: ekofysiologiset eroavuudet Atlantin lohen levinneisyysalueen pohjoisosassa, Tenojoessa, villien lohinaaraiden koolla oli positiivinen vaikutus lisääntymismenestymiseen, mätimäärän ja mätimunan energiapitoisuuden kasvaessa naaraan koon myötä. Jokipoikasvaiheessa talviaikainen alhainen veden lämpötila rajoitti poikasten kasvua niin luonnossa kuin laitoksessakin. Talvella myös poikasten energiavarastot pienenivät ja kuntokertoimet laskivat erityisesti luonnossa, kun taas laitoksessa maksan glykogeenivarastot vähenivät. Laitospoikasilla maksan glykogeenipitoisuus ja kuntokerroin olivat kuitenkin korkeammat kuin luonnonpoikasilla. Laitoksessa luonnollisessa valorytmissä ja veden lämpötilassa kasvaneet poikaset smolttiutuivat ja koiraspoikaset sukukypsyivät 1 - 2 vuotta aikaisemmin kuin luonnossa. Luonnossa sukukypsien koiraspoikasten ikä vaihteli 1 - 6 vuoteen ja smoltti-ikä 2 - 8 vuoteen, keskimääräisen iän ollessa 3-vuotta sukukypsillä koiraspoikasilla ja 4-vuotta smolteilla. Vastaavasti laitoksessa ylempi kasvuryhmä smolttiutui 2-vuotiaana ja alempi 3-vuotiaana. Varhaissukukypsien koiraspoikasten osuus laitoksessa oli korkeampi 3-kesäisten kuin 2-kesäisten parvissa. Laitossmolttien energiavarastot olivat korkeammat ja niillä oli enemmän evävaurioita kuin luonnonsmolteilla. Joistakin luonnon- ja laitossmolttien välisistä fysiologisista eroista huolimatta, laitossmolteille kehittyi kyky säädellä ruumiin ioni- ja vesitasapainoa merivedessä samoihin aikoihin kuin smolttivaellus alkoi Tenojoessa kesäkuun puolivälin jälkeen. Kasvuolosuhteiden tietämys ja hallinta onkin ensisijaisen tärkeää, jotta voidaan säädellä poikasten kokoa ja laatua kalanviljelyssä parhaan tuloksen antavalla tavalla.

ISBN-10:
951-42-7219-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Heinimaa Sirkka
Tuotekoodi 013306
10,50 €