Cellular energy state and calcium in myocardial substrate oxidation, ischemia and preconditioning, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 761

Sepelvaltimotauti on ihmisten yleisin kuolinsyy. Sepelvaltimotautiin liittyvässä sydäninfarktissa jokin sydänlihakselle verta tuovista sepelvaltimoista tukkeutuu. Tällöin osa sydänlihaksesta joutuu verettömään tilaan eli iskemiaan. Tähän liittyen 80-luvun lopulla tehtiin yllättävä havainto: lyhyet iskemiajaksot ennen pitkää iskemiaa pienensivät sydäninfarktin kokoa jopa 70-85 %. Sydämestä löytyi siis sisäinen suojajärjestelmä, jota kutsutaan iskeemiseksi esialtistukseksi, mutta jonka lopullista mekanismia ei tunneta. Tutkimuksessa selvitettiin iskeemisen esialtistuksen sydäntä suojaavaa mekanismia. Lisäksi tutkittiin soluhengityksen säätelyä ja polttoaineiden valintaa sydänlihaksessa. Tutkimus suoritettiin pääasiassa rotasta irrotetuilla sydämillä. Mittauksissa käytettiin lähinnä sydänlihakseen kajoamattomia, optiikkaan ja ydinmagneettispektroskopiaan perustuvia menetelmiä. Saadut tulokset viittasivat sydänlihaksen soluhengityksen säätelyn määräytyvän pääasiassa energiankulutuksen mukaan. Rasvahapot olivat sydämen pääasiallinen polttoaine pienilläkin määrillä. Sydämen työmäärän lisäys ei suurentanut glukoosin osuutta sydämen polttoaineena. Tutkimuksessa kehitettiin mitokondriaalisen entsyymikompleksin F1Fo-ATPaasin aktiivisuuden mittausta, jonka todettiin toimivan myös ihmisen sydänlihaksessa. Mitokondriaalisen ATP-sensitiivisen kaliumkanavan aukeamisen ja F1Fo-ATPaasin aktiivisuuden pienenemisen välillä havaittiin yhteys osana iskeemisen esialtistuksen mekanismia. Optista vapaan kalsiumin mittausmenetelmää sykkivästä sydämestä parannettiin. Tätä käyttäen iskeemisen esialtistuksen todettiin pienentävän sydänlihasvaurioon liittyvää mitokondrion sisäisen kalsiumin määrän nousua. Tutkimustulosten pohjalta esitettiin malli iskeemisen esialtistuksen mekanismiksi. Saatuja tuloksia voidaan käyttää hyödyksi kehitettäessä lääkkeellistä hoitoa iskeemisiin sydänsairauksiin.

ISBN-10:
951-42-7192-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ala-Rämi Antti
Tuotekoodi 013303
14,00 €