Synthesis and degradation of muscle collagen during immobilization, glucocorticoid treatment and in neuromuscular diseases, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 772

Immobilisaation, glukokortikoidin ja hermolihasjärjestelmän sairauksien vaikutus luustolihaksen kollageenien synteesiin ja hajoamiseen Immobilisaation, glukokortikoidien käytön ja hermolihasjärjestelmän sairauksien vaikutusta lihaksen sidekudokseen ja erityisesti tyypin IV tyvikalvokollageenin synteesiin ja hajoamiseen selvitettiin määrittäen kollageenien lähettiRNA -tasoja, tyypin IV kollageenin proteiinikonsentraatiota sekä kollageeneja hajottavien matriksin metalloproteinaasien (MMP) ilmentymistä ja inhibitiota. Lisäksi tutkittiin sekä venytyksen vaikutusta immobilisaation että liikunnan vaikutusta glukokortikoidien kompensoivana tekijänä. Rotan lihaksen kollageenien geeniekspressio ja kokonaiskollageenin biosynteesi väheni viikon immobilisaation seurauksena erityisesti nilkan ojentajalihaksissa. Jo yhden vuorokauden immobilisaation jälkeen havaittiin IV-kollageenin geeniekpression väheneminen ja MMP-2:n synteesin lisääntyminen. Vähentynyt IV-kollageenin synteesi ja lisääntynyt hajotus johti vähentyneeseen tyypin IV kollageenin määrään. Immobilisoimalla lihas venytettyyn asentoon saatiin muutoksia viivästettyä ja osin täysin ehkäistyäkin. Kymmenen päivän glukokortikoidi -hoidon vaikutuksesta IV-kollageenin synteesi ja hajotus vähenivät samalla kun proteiinisynteesi yleisestikin hidastui. Kestävyys- tai intervallityyppinen harjoittelu ei kyennyt estämään glukokortikoidien vaikutusta kollageenimetaboliaan. Polyneuropatiaa sairastavien potilaiden lihaksissa havaittiin tyyppi IV kollageenin konsentraation lisääntymistä ja kertymistä lihassolujen sekä verisuonten tyvikalvoille, mikä varmastikin vaikeuttaa lihassolujen ja veren välistä aineidenvaihtoa. Polyneuropatia -lihaksissa havaittiin myös MMP-9:n proteiinitason lisääntymistä, mikä kertoo tyvikalvojen aktiivisesta hajotuksesta.

ISBN-10:
951-42-7236-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ahtikoski Anne
Tuotekoodi 013302
12,00 €