Parental separation at birth and maternal depressed mood in pregnancy: associations with schizophrenia and criminality in the offspring, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 740

Hyvin varhaisen eron ja äidin raskaudenaikaisen masentuneen mielialan yhteyttä lasten skitsofreniaan ja rikollisuuteen tutkittiin kahdessa eri aineistossa. Joulumerkkikoti-lasten tutkimuksessa indeksikohortti koostui 1945-65 syntyneistä 3020 tutkittavasta, jotka erotettiin perheistään syntymän jälkeen tuberkuloosivaaran takia. Ero vanhemmista kesti keskim. 7 kk. Jokaiselle indeksitutkittavalle valittiin 2 sukupuolen, syntymävuoden ja -paikan mukaan kaltaistettua verrokkitutkittavaa. Tieto skitsofreniaan sairastumisesta hankittiin sairaaloiden poistoilmoitusrekisteristä 1971-98 ja rikoksista Tilastokeskuksesta 1977-98. Kumulatiivinen sairastuvuus skitsofreniaan oli 1,6 % indeksi ja verrokkikohortilla. Sekä miehistä että naisista indeksitutkittavat olivat tehneet useammin rikoksia. Miehistä 12,1 % indeksitutkittavista ja 7,1 % vertailuryhmästä oli tehnyt väkivaltarikoksen (RR 1,7; 1,4-2,1). Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortin 12058 lapsen äideiltä kysyttiin keskiraskaudessa, kokivatko he mielialansa masentuneeksi. Syntymäkohortin tietoja hankittiin poistoilmoitusrekisteristä 1982-97 ja oikeusministeriön rikosrekisteristä vuoteen -98. Skitsofreniaan sairastuneet jaettiin niihin, joiden 1. asteen sukulaisella oli/ei ollut psykoosia. Skitsofrenian kumulatiivinen sairastuvuus oli 1,3 % masentuneiden ja 0,9 % masentumattomien äitien lapsilla (RR 1,5; 0,9-2,4). Masentunutta mielialaa esiintyi 35 %:lla niiden skitsofreniapotilaiden äideistä, joilla oli lähisuvussa psykoosia, ja 14 %:lla muiden kohorttitutkittavien äideistä. Masentuneiden äitien pojista ja tyttäristä useampi oli tehnyt rikoksen kuin masentumattomien äitien lapset. Masentuneiden äitien pojista 6,5 % ja masentumattomien äitien pojista 3,2 % oli tehnyt väkivaltarikoksen (vakioitu OR 1,6; 1,1 - 2,4). Varhainen ero ja äidin masentunut mieliala raskauden aikana eivät todennäk. lisää skitsofrenian vaaraa, mutta näyttävät olevan yhteydessä rikolliseen käyttäytymiseen, erit. väkivaltarikoksiin miehillä.

ISBN-10:
951-42-7079-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Mäki Pirjo
Tuotekoodi 013301
14,00 €