Cardiovascular regulation in epilepsy with emphasis on the interictal state, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 751

Sydämen sykkeen säätely epilepsiapotilailla Epilepsiaan tiedetään liittyvän autonomisen hermoston toiminnanhäiriöitä. Epileptisen kohtauksen aikana voi esiintyä merkittäviä sydämen sykkeen, verenpaineen sekä hengityksen säätelyn muutoksia. Pitkäkestoiset sydämen sykkeen säätelyn muutokset voivat olla havaittavissa vain niiden tutkimista varten kehitetyillä menetelmillä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sydämen sykkeen säätelyn häiriöitä epilepsiapotilailla. Kardiovaskulaariset heijasteet (kvh)-testi suoritettiin sekä suoraan yleistyvää että paikallisalkuista epilepsiaa sairastaville potilaille. Erityinen huomio kiinnitettiin ohimolohkoalkuista epilepsiaa sairastaviin, koska autonomisen hermoston toiminnan kannalta tärkeitä rakenteita sijaitsee aivojen ohimolohkojen syvissä osissa. Vaikeahoitoisen ja hyvässä hoitotasapainossa olevien ohimolohkoepilepsiaa sairastavien sydämen sykkeen säätelytoimintaa verrattiin sekä kvh-tutkimuksella että tekemällä vuorokauden mittaisesta EKG-nauhoituksesta sykkeen vaihtelun spektraalinen ja epälineaarinen analyysi. Tutkimuksessa todettiin sekä suoraan yleistyvään että paikallisalkuiseen epilepsiaan liittyvän sydämen sykkeen säätelyn muutoksia. Vasta epilepsiaan sairastuneet, lääkitsemättömät potilaat eivät kuitenkaan eronneet kontrollihenkilöistä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että epilepsiaan liittyy pitkäaikaisia autonomisen hermoston toiminnanhäiriöitä, jotka ilmenevät sydämen sykkeen säätelyn muutoksina. Vaikka muutokset vaikuttivat olevan voimakkaimpia ohimolohkoalkuisen epilepsian vaikeassa muodossa niin muutoksia tavattiin myös lääkityksellä oireettomilla potilailla. Näin ollen sydämen sykkeen säätelyn häiriöt näyttäisivät liittyvän pikemminkin epilepsian aiheuttamiin toiminnallisiin kuin rakenteellisiin muutoksiin aivoissa.

ISBN-10:
951-42-7133-5
Kieli:
ENG
Tekijät:
Ansakorpi Hanna
Tuotekoodi 013300
14,00 €