Human lysyl hydroxylases. Characterization of a novel isoenzyme and its gene, determination of the domain structure of the lysyl hydroxylase polypeptides and generation of knock-out mice for the novel isoenzyme, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 752

Ihmisen lysyylihydroksylaasi-isoentsyymit Lysyylihydroksylaasi (LH) on entsyymi, joka katalysoi hydroksilysiinien muodostumista kollageeneihin ja kollageenien kaltaisiin proteiineihin. Hydroksilysiinit stabiloivat kollageenimolekyylien muodostamia säikeitä ja toimivat sokerisivuketjujen sitoutumiskohtina. Tähän asti hydroksilysiinejä ei ole pidetty elintärkeinä, sillä ihmisellä LH1:n puute johtaa verrattain lievään, geneettisesti periytyvään Ehlers-Danlosin oireyhtymän muotoon VI. Lisäksi rekombinantti-kollageenit I ja III, joilta puuttuu kokonaan hydroksilysiinit, muodostavat normaalisti kollageenisäikeitä. Tässä työssä selvitettiin ihmisen lysyylihydroksylaasin kolmannen isomuodon (LH3) cDNA- ja geenirakenne sekä tuotettiin uutta isoentsyymiä vastaava proteiini hyönteissoluissa. Tuotetun proteiinin osoitettiin katalysoivan hydroksylaatioreaktiota koeputkiolosuhteissa. Ihmisen LH3 geenin osoitettiin olevan kooltaan 11.6 kiloemästä ja sisältävän 19 eksonia. Geenin intronit sisältävät 15 täydellistä tai osittaista Alu-elementtiä, joiden tiedetään osallistuvan useisiin genomin uudelleenjärjestäytymisiin ihmisellä. Työssä eristettiin ensimmäistä kertaa kaikki kolme ihmisen LH-isoentsyymiä homogeenisenä rekombinanttiproteiinina sekä selvitettiin LH:n domeenirakenne. Domeenien toimintaa tutkittiin määrittämällä niiden lysyylihydroksylaasi- ja glukosyylitransferaasiaktiivisuutta. Työn viimeisessä osiossa tuotettiin hiirikanta, jolta puuttuu toimiva LH3-geeni. Poistogeenin suhteen homotsygoottien hiirten kehitys pysähtyy jo varhain sikiökaudella. Näillä sikiöillä tyypin IV kollageeni ei kiinnity normaalisti tyvikalvoihin, aiheuttaen tyvikalvojen hajoamista ja sitä kautta sikiön kuoleman. LH3:n katalysoiman hydroksilysiinien muodostumisen osoitettiin täten olevan välttämätöntä hiiren varhaiselle kehitykselle, LH1:n ja LH2:n ollessa kykenemättömiä kompensoimaan puutetta.

ISBN-10:
951-42-7135-1
Kieli:
ENG
Tekijät:
Rautavuoma Kati
Tuotekoodi 013299
12,00 €