Analysis of secondary metabolites in plant and cell culture tissue of Hypericum perforatum L and Rhodiola rosea L., Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 405

Mäkikuisma (Hypericum perforatum L) ja ruusujuuri (Rhodiola rosea L) tunnetaan niiden lääkinnällisistä ominaisuuksista. Nykylääketieteessä mäkikuisman uutteita käytetään lähinnä masennuksen hoitoon, vaikkakin niillä on havaittu olevan myös viruksia tuhoavia vaikutuksia. Mäkikuisman tärkeimpinä farmakologisesti aktiivisina yhdisteinä pidetään sen naftodiantroni- ja floroglusinolijohdannaisia. Ruusujuuren uutteita on perinteisesti käytetty Skandinaviassa ja Aasiassa vahvistamaan elimistön palautumis- ja stressinsietokykyä. Nykyisin niiden potentiaalisimpina käyttömahdollisuuksina pidetään mm. muistin ja oppimiskyvyn parantamista sekä aivoverenvuodon ja aivoille tärkeiden neuropeptidien hajoamisen ennaltaehkäisyä. Uutteilla on tutkittu olevan myös muita biologisia vaikutuksia, kuten antiallergeenisia-, antimikrobisia-, antidepressiivisiä- ja tulehdusta estäviä vaikutuksia. Ruusujuuren bioaktiivisuus johtuu sen glykosidisista fenoli- ja fenyylipropanoidi-yhdisteistä. Tutkimuksessa kehitettiin nestekromatografisia menetelmiä (HPLC) bioaktiivisten yhdisteiden pitoisuusmäärityksiin kyseisistä kasveista sekä niiden soluviljelmistä. Kromatografisen datan detektointiin käytettiin ultraviolettispektroskopisia (UV) sekä massaspektrometrisiä (MS) menetelmiä. Parhaan massaspektrometrisen detektioherkkyyden saavuttamiseksi sähkösumutusionisaation ja normaali-ilmanpaineessa tapahtuvan kemiallisen ionisaation tehokkuutta vertailtiin erilaissa kromatografisissa olosuhteissa. Massaspektrometriseen detektointiin käytettiin selektiivisten ionien sekä hajoamisreaktioiden monitorointia. Tutkittujen yhdisteiden tunnistamiseen ja niiden rakenteiden määrittämiseen käytettiin massaspektrometrisiä menetelmiä kolmoiskvadrupoli- ja lentoaika-analysaattorilaitteistoilla sekä ydinmagneettista resonanssispektroskopiaa (NMR).

ISBN-10:
951-42-7160-2
Kieli:
ENG
Tekijät:
Tolonen Ari
Tuotekoodi 013298
12,00 €