Luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisten käsitysten kehittyminen päättöharjoittelujakson biologian ja maantieteen opetuksessa, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 65

Luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisten käsitysten kehittyminen päättöharjoittelujakson biologian ja maantieteen opetuksessa Opettajankoulutuksen merkitys koulun kehittämisessä on viime vuosina noussut maailmanlaajuisesti mielenkiinnon kohteeksi. Huoli lasten ja nuorten tulevaisuudesta on selvästi lisääntymässä. Millaisessa koulussa he opiskelevat? Miten opettajat tukevat heidän kasvuaan ja oppimistaan? Miten opettajankoulutus voi valmentaa tulevia opettajia kohtaamaan yhteiskunnan ja yhteisön haasteet? Väitöskirjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä sekä opetusharjoitteluprosessista että sen merkityksestä tulevan opettajan ammatillisten käsitysten kehittymiselle. Tutkimuksessa tarkastellaan luokanopettajiksi opiskelevien biologian ja maantieteen opetusharjoittelun aikaista ammatillista kasvua heidän omasta näkökulmastaan. Lisäksi kuvataan tutkimuksen aikana muotoutunutta yhteistoiminnallista opetusharjoittelun ohjausmenetelmää. Tutkimuksella ja sen tuloksilla toivotaan olevan merkitystä opetusharjoittelun ohjaajille ja opetusharjoittelijoille sekä opettajankoulutuksen ja opetusharjoittelun kehittäjille.

ISBN-10:
951-42-7162-9
Kieli:
SU
Tekijät:
Jeronen Eila
Tuotekoodi 013296
17,00 €