Biocompatibility and biomechanical aspects of Nitinol shape memory metal implants, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 748

Nitinol muistimetalli tarjoaa mahdollisuuden valmistaa toiminnallisia, lämmön aktivoimia implantteja ja kestää hyvin vääntelyä. Näitä erityisominaisuuksia hyödyntävät sovellutukset ja Nitinolin kudossopivuus ovat nykyään aktiivisen tutkimustyön kohteena. Kehitimme luudeformiteetin korjausta ajatellen toiminnallisen ydinnaulan, joka aiheuttaa vääntövoiman luun sisälle. Naulan vaikutuksia luuhun tutkittiin tietokonemallinnuksella ja asentamalla naula rotan reisiluun ydinonteloon 12 viikoksi. Naulaus aiheutti luun taipumista, sen pituuskasvun hidastumista ja luun ja sen kuorikerroksen paksunemista. Toisessa koesarjassa toiminnallisen ja suoran ydinnaulan vaikutuksia vertailtiin. Merkitsevä luun taipuminen ja paksuuntuminen todettiin vain toiminnallisella naulalla suoran naulan aiheuttaessa vähäisempää paksuuntumista. Luun pituuskasvu väheni molemmissa ryhmissä ja se johtunee kasvulevyn lävistämisestä ydinnaulauksen yhteydessä. Poroosia Nitinolia tutkittiin luupuutoksen korvaajana rotan reisiluussa vertaillen kolmea eri porekokoa. 30 viikon kuluttua hyvä luukontakti todettiin 66.1% porositeetilla (porekoko ~259 µm) ja 46.6% porositeetilla (porekoko ~505 µm), joista jälkimmäisessä esiintyi harvemmin fibroosia huokosten sisällä ja täten se katsottiin sopivan parhaiten luunkorvikkeeksi. 59.2% porositeetilla (porekoko ~272 µm) luukontakti oli huonompi. Nitinol-jänneommelta tutkittiin kanin jänteessä ja rasvakudoksessa. Se osoittautui vahvemmaksi kuin kontrollina toiminut polyesteri. Implantointi ei vaikuttanut kummankaan langan lujuuteen. Langan ympärille muodostunut fibroottinen kerros oli ohut molemmilla materiaaleilla kuvastaen hyvää kudossopivuutta jännekudoksessa. Näiden tutkimusten valossa Nitinol tarjoaa mahdollisuuden kehitellä uudenlaisia implantteja luudeformiteetin korjaamiseen, luudefektin täyttämiseen ja hyvän kandidaatin jänneommelmateriaaliksi.

ISBN-10:
951-42-7123-8
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kujala Sauli
Tuotekoodi 013295
14,00 €