Flavonoid biosynthesis in bilberry (Vaccinium myrtillus L.), Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 404

Mustikat sisältävät runsaasti flavonoideja, joiden terveysvaikutuksista on tehty useita tutkimuksia viime vuosina. Flavonoideilla on kasveissa tärkeitä tehtäviä, esimerkiksi kukkien ja marjojen väriä antavina pigmentteinä tai puolustautumisessa stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää flavonoidien biosynteesiä mustikan eri solukoissa. Flavonoidien biosynteesiä selvitettiin marjan kypsymisen aikana tavallisessa mustikassa ja luonnosta löytyneissä värimuunnoksissa. Työssä selvitettiin myös auringonvalon vaikutusta flavonoidibiosynteesiin mustikan lehdissä. Tutkimuksen yhteydessä optimoitiin mustikan marjoille sopiva RNA:n eristysmenetelmä. Geenien toiminnan tutkimiseksi mustikalta eristettiin PCR-tekniikalla viiden flavonoidibiosynteesireitin avainentsyymigeenin cDNA fragmentit, joita käytettiin koettimina analyyseissä työn yhteydessä kehitetyllä tutkimusmenetelmällä. Flavonoidiyhdisteet; antosyaniinit, flavonolit, proantosyanidiinit, katekiinit sekä hydroksykanelihapot mustikan eri solukoista analysoitiin HPLC-DAD ja MS-menetelmillä. Tulokset osoittivat, että flavonoidien koostumus ja pitoisuudet vaihtelevat mustikalla suuresti eri kasvinosissa ja kehitysvaiheissa. Antosyaanien ollessa yleisimmät flavonoidit kypsissä marjoissa, lehdissä pääpaino on flavonoleissa. Flavonoidibiosynteesireitin entsyymigeenien toiminnassa marjan kehityksen aikana havaittiin korkein aktiivisuus juuri kypsymisvaiheen alkaessa. Osa geeneistä osoitti aktiivisuutta läpi koko marjan kehityksen. Tulokset osoittivat myös flavonoidibiosynteesireitin geenien aktivoitumisen sekä flavonoidien ja hydroksikanelihappojen kertymisen lehtiin voimakkaan auringonvalon seurauksena. Tutkimus tuo uutta tietoa flavonoidien biosynteesistä, koostumuksesta ja merkityksestä mustikan eri osissa, eri kehitysvaiheissa sekä suojautumisessa voimakasta valoa vastaan.

ISBN-10:
951-42-7158-0
Kieli:
ENG
Tekijät:
Jaakola Laura
Tuotekoodi 013294
12,00 €