Acquisition and analysis of performance data for mobile devices, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 189

Väitöstyössä innovoidaan menetelmät ja prosessit, jotka tuovat tarkennuksen asiakaspalautteeseen matkapuhelimien toiminnasta. Työ ottaa kantaa kokonaisuudessaan myös kaikkiin rajapintoihin, jotka voivat palvella informaatiolähteinä tuotteen elinkaaren aikana. Lopussa menetelmät testataan käytännössä yhteistyössä matkapuhelinvalmistajan kanssa. Tutkimus paljastaa, että parantunut palautejärjestelmä voi tuoda suurta hyötyä sekä tuotelaatuun että moniin muihin alueisiin matkapuhelinvalmistajan toiminnoissa. Lisääntynyt ja tarkentunut tieto matkapuhelimen suorituskyvystä voidaan hyväksikäyttää tuotteen testauksessa, suunnittelussa, markkinoinnissa ja johdossa sekä markkinoilla kaikissa asiakasrajapinnoissa. Tuotekehitys tarvitsee palautejärjestelmän, jonka avulla voidaan nopeasti reagoida tuotettuun laatuun. Suoraan asiakkailta saatu informaatio ei ole todennäköisesti tarpeeksi tarkkaa, jotta sitä voitaisiin pitää luotettavana palautteena tuotteen tilasta. On suositeltavaa, että palautejärjestelmään kehitetään huomioijasta riippumattomia tarkempia menetelmiä. Manuaalinen tiedon käsittely tulisi rajoittaa mahdollisimman vähiin ja kehittää laatutiedon välittämiseen mahdollisimman suoria ja automaattisia menetelmiä. Palautejärjestelmää pitää voida hyväksikäyttää suoraan asiakasrajapinnassa. Ongelmien ratkaisu palvelutilanteessa vahvistaa asiakastyytyväisyyttä ja vähentää oleellisesti prosessin kustannuksia. Jos tuotteessa ei ole vikaa, asiakasta voidaan neuvoa tilanteen mukaan esimerkiksi asetusten määrittelemisessä. Myös huoltotoiminnan maksava taho hyötyy, koska ilman palautejärjestelmää tuote olisi ehkä päätynyt huoltoketjuun ja aiheuttanut siten tarpeettomia kustannuksia. Todellisen tuoteongelman löytyessä asiakaspalvelu osaa lisääntyneen analyysitiedon perusteella tehdä oikeat johtopäätökset nopeasti, jolloin lyhennetään prosessin kestoaikaa. Tuotekehitys saa ongelmasta reaaliaikaisen tiedon ja voi korjata tilanteen välittömästi uusille tuotteille.

ISBN-10:
951-42-7130-0
Kieli:
ENG
Tekijät:
Luiro Vesa
Tuotekoodi 013292
16,50 €