The association between atopic disorders and depression.The Northern Finland 1966 Birth Cohort Study, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 756

Atooppinen allergia lisää riskiä masennukseen Atooppinen allergia ja depressio ovat läntisissä teollisuusmaissa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia. Tässä väitöskirjatyössä atopian ja depression välistä yhteyttä tutkittiin Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortissa. Noin 12000 lasta seurattiin raskauden ajasta 31 ikävuoteen, jolloin noin puolelle tutkimusaineistosta tehtiin allergiatutkimuksina prick-testit. Tutkimuksessa todettiin, että naisilla, joilla oli prick-testillä varmennettu atooppinen allergia, oli myös lähes 3-kertainen riski sairastaa masennusta. Tämä atopian ja masennuksen välinen yhteys oli sitä selvempi, mitä vaikeammasta masennuksesta oli kyse. Miehillä vastaava yhteys oli havaittavissa vain kaikkein vaikeimpien depressioiden yhteydessä. Ensimmäistä kertaa todettiin, että äidin atopiasairaus kaksinkertaisti heidän tyttäriensä masennusriskin. Tutkimustulokset osoittivat atopian ja depression välisen yhteyden olevan olemassa myös väestötasolla. Näiden sairauksien välinen mahdollinen yhtäaikainen esiintyvyys tulee ottaa huomioon myös lääkärin työssä, koska sekä atopia että depressio ovat merkittäviä suomalaisia kansantauteja.

ISBN-10:
951-42-7154-8
Kieli:
ENG
Tekijät:
Timonen Markku
Tuotekoodi 013290
13,00 €