Predictors of brain injury after experimental hypothermic circulatory arrest.An experimental study using a chronic porcine model, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 745

Aivovaurio on merkittävä ja yleinen komplikaatio sydän- ja aorttakirurgiassa. Erityisesti leikkauksiin, joissa aivoverenkierto on välttämätöntä väliaikaisesti pysäyttää, liittyy kasvanut aivovaurion riski. Kliinisessä työssä aivojen suojautumisen monitorointi ei ole sydänleikkauksen aikana tehokkaasti mahdollista, mikä estää aivovaurion ensihoidon mahdollisuudet. Väitöskirjassani tarkasteltiin aortankaaren kirurgiaa simuloivassa koe-eläinmallissa S100-proteiinin verikokeen, aivokudoksen mikrodialyysin, aivopaineen sekä EEG:n mahdollisuuksia arvioida kehittyvän aivovaurion vakavuus leikkauksen aikana. Eläimet jäähdytettiin sydänkeuhkokoneella 18 asteeseen ja altistettiin kliinistä käytäntöä pidempään, 75 minuutin mittaiseen verenkierron pysäytykseen. Ensimmäinen osatyö osoitti, että S100-proteiinin verimääritys ennustaa kehittyvän aivovaurion vakavuutta 7 ja 20 tunnin kuluttua leikkauksen jälkeen. Toinen osatyö osoitti, että aivokudoksen mikrodialyysillä tapahtuva glukoosin, laktaatin, pyruvaatin ja glutamaatin määritys on tehokas mittari kehittyvän aivovaurion vakavuudelle. Kolmannessa osatyössä kävi ilmi, että leikkauksen jälkeinen lievästikin kohonnut aivopaine on riski aivoinfarktin muodostumiselle ja aikaiselle kuolleisuudelle. Viimeinen osatyö osoitti, että leikkauksen jälkeinen EEG:n purske-vaimentumasuhteen toipuminen korreloi selvinneillä eläimillä vahvasti aivojen mikroskooppisessa tutkimuksessa todettuihin vaurioihin. Väitöskirjassa osoitettiin neljän eri menetelmän pystyvän arvioimaan kehittyvän aivovaurion vakavuutta heti leikkauksen jälkeisinä tunteina. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sydänkirurgiassa sekä alan aivojen suojauksen kehittämiseen pyrkivissä koe-eläinmalleissa ja potilas tutkimuksissa. Tärkeimpiä hyötyjiä ovat sydän- ja aorttakirurgiaa tarvitsevat potilaat sekä leikkaushoitoa vaativista synnynnäisistä sydänvioista kärsivät lapset.

ISBN-10:
951-42-7104-1
Kieli:
ENG
Tekijät:
Pokela Matti
Tuotekoodi 013288
12,00 €