Psyykkisesti vajaakuntoisten avotyötoiminta - toiminnan kehittämisprosessi ja merkitys osallistujien elämänlaadulle, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 750

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja analysoida psyykkisesti vajaakuntoisten avotyötoiminnan kehittämisprosessia ja merkitystä osallistujien elämänlaadulle. Tutkimustehtävänä oli vastata kysymyksiin 1) Millainen on psyykkisesti vajaakuntoisten avotyötoiminnan kehittämisprosessi? 2) Mikä on avotyötoimintaan osallistumisen merkitys psyykkisesti vajaakuntoisen elämänlaadulle? Osallistavana toimintatutkimuksena toteutettu tutkimus oli osa Keski-Pohjanmaan sosiaalispsykiatrisen yhdistyksen Avotyöprojektia vuosina 1998-2000. Kaksivaiheisen tutkimuksen lähestymistapa oli laadullinen. Tutkimusaineistot kerättiin sekä asiakas- että asiantuntijanäkökulmasta haastattelun ja päiväkirjan avulla. Aineistot analysoitiin sisällönanalyysilla. Vaiheen I tuloksista voitiin todeta, että avotyötoiminnan kehittäminen oli perusteltua yhtenä puuttuvana työkuntoutuspalvelumuotona, ja työ oli merkittävä ja keskeinen elämänlaadun osatekijänä psyykkisesti vajaakuntoiselle työsalin asiakkaalle. Vaiheen II tuloksista voitiin todeta, että kehitetty avotyötoimintamalli oli kuntoutujalähtöinen ja yhteistoiminnallinen. Avotyöhön osallistuminen merkitsi psyykkisesti vajaakuntoiselle mielekästä työtä, itsen ja arjen rakentumista työn avulla sekä työyhteisöön ankkuroitumista. Avotyöhön kuului työssä jaksamista edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä. Tutkimuksen tärkein johtopäätös on työn voimaannuttava merkitys psyykkisesti vajaakutoiselle, kun työkuntoutuspalvelut kuten työsali- ja avotyötoiminta toteutetaan kuntoutujalähtöisesti. Kehitetty avotyötoiminta ei soveltunut kaikille siihen hakeutuneille. Siksi tarvitaan riittävän kattava valikoima erilaisia työkuntoutuspalveluja, joista kuntoutujaa tuetaan valitsemaan itselleen sopivin.

ISBN-10:
951-42-7127-0
Kieli:
SU
Tekijät:
Aspvik Ulla
Tuotekoodi 013285
12,00 €