Special features of vesicle trafficking in skeletal muscle cells, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 755

Luurankolihassolujen kalvokuljetuksen erityispiirteitä Luurankolihassolut ovat hyvin pitkälle erilaistuneita jättiläismäisiä monitumaisia soluja, jotka rakenteeltaan poikkeavat huomattavasti tavallisista yksitumaisista soluista. Tässä väitöskirjatyössä keskityttiin karakterisoimaan kalvoliikennettä ja siihen liittyviä membraaniorganelleja lihassoluissa ja niiden esiasteissa. Aihe on erittäin tärkeä, mutta on tähän asti jäänyt huonosti tunnetuksi, johtuen lähinnä lihassolujen vaativuudesta koeobjekteina. Olemassa oleva tieto perustuukin suurelta osin tutkimuksiin, jotka on tehty yksitumaisilla soluilla. Tutkimus käsittelee pitkälle erilaistuneiden raajalihassolujen endosytoosin ja eksosytoosin erityispiirteitä. Selvitimme myös endoplasmisen kalvoston sijaintia ja suhdetta sarkoplasmiseen kalvostoon kyseisissä soluissa. Lisäksi havaitsimme myös lihassolujen kalvokuljetuksen erilaistuvan lihassolujen erilaistuessa yksitumaisesta monitumaiseksi kypsäksi lihassoluksi. Tutkimus antaa täysin uutta tietoa ja osoittaa selvästi, että viljelymalleista tehdyt päätelmät eivät ehkä pädekään kudostasolla, ainakaan lihassoluissa. Saavutettua perustietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää mm. tutkittaessa lihasten rakennetta ja toimintaa haittaavien sairauksien tautimekanismeja.

ISBN-10:
951-42-7151-3
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kaisto Tuula
Tuotekoodi 013282
13,00 €