Type XVIII and XV collagens: primary structure of human alpha1(XVIII) chain, phenotypic studies of type XVIII collagen single null and type XVIII and XV collagen double null mice, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 753

Tyypin XVIII ja XV kollageenit: ihmisen tyyppi XVIII kollageenin a1-ketjun perusrakenteen määrittäminen, tyypin XVIII poistogeenisten hiirten sekä tyypin XVIII ja XV kollageenien tuplapoistogeenisten hiirten analysointi>/h3> Väitöskirja koostuu neljästä osajulkaisusta. Väitöskirjatyö on tyypiltään molekyylibiologista perustutkimusta, jossa pyritään selvittämään kollageeni XVIII rakennetta ja toimintaa sekä tutkimaan kollageenien alaryhmän muodostavien tyypin XVIII ja XV kollageenien toiminnallista riippuvuutta toisistaan. Ensimmäisessä osajulkaisussa määritellään ihmisen tyypin XVIII kollageenin a1-ketjun perusrakenne sekä tutkitaan tämän proteiinin esiintymistä eri kudoksissa. Toisessa osatyössä tarkastellaan tyypin XVIII kollageenin puutoksesta aiheutuvia silmän etuosan sekä silmän tyvikalvojen muutoksia poistogeenisessä hiirimallissa. Tyyppi XVIII kollageenin havaittiin olevan tarpeellinen silmän etuosan normaalin rakenteen säilyttämiseksi. Kolmannessa osatyössä tutkittiin kollageenien XVIII ja XV toiminnallista riippuvuutta tuplapoistogeenisen hiirimallin avulla tarkastelemalla silmän lasiaissuonten regressiota nuorissa hiirissä. Tässä työssä todetaan, että tyypin XVIII ja XV kollageenien tehtävät pääsääntöisesti eroavat toisistaan. Neljännessä osatyössä tarkastellaan mm. laminiini g2 -ketjun vasta-ainevärjäyksissä havaittavia eroja tyypin XVIII kollageenin poistogeenisissä hiirissä normaalinäytteisiin verrattuna.

ISBN-10:
951-42-7140-8
Kieli:
ENG
Tekijät:
Ylikärppä Ritva
Tuotekoodi 013281
12,00 €