Neck and shoulder pain in a young population: prevalence and etiological factors, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 743

Niska-hartiaoireet ovat suomalaisilla nuorilla yleisiä: väitöstutkimuksessa 15-18-vuotiaista lukiolaisista 17% kärsi viikottaisista oireista ja seitsemän vuoden kulutta viikoittain oireilevien määrä oli lisääntynyt 28%:iin. Nuoruusiän niska-hartiaoireet sekä nuoruusiässä koetut psykosomaattiset oireet ennustivat niska-hartiaoireiden esiintymistä aikuisiällä. Yläraajoja dynaamisesti kuormittavan liikunnan kuten mailapelien harrastaminen nuoruusiässä puolestaan vähensi niska-hartiaoireita aikuisiässä. Lievästi poikkeavat löydökset kaularangan magneettikuvissa olivat yleisiä niska-hartiaoireista kärsivillä, mutta myös täysin oireettomilla nuorilla aikuisilla. Kun verrattiin niska-hartiaoireisten ja täysin oireettomien kaularangan magneettikuvia, ainoastaan kaularangan välilevyn pullistumia todettiin enemmän niska-hartiaoireisten ryhmässä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa samassa tutkimusjoukossa niska-hartiaoireiden syitä seurantakyselytutkimuksella sekä magneettikuvauksella. Niska-hartiaoireita ennustavien ja niiltä suojaavien tekijöiden tunteminen mahdollistaa tehokkaiden oireiden ennaltaehkäisymenetelmien kehittämisen. Yläraajoja dynaamisesti kuormittavalla liikunnalla kuten mailapeleillä näyttäisi olevan niska-hartiaoireilta suojaava vaikutus, joten tuloksen perusteella voitaisiin suositella mailapelien pelaamista niska-hartiaoireiden ennaltaehkäisyyn. Koska myös täysin oireettomien henkilöiden kaularangan magneettikuvissa nähdään usein poikkeavia löydöksiä, magneettikuvaus tarjoaa vain harvoin lisäinformaatiota nuorten niska-hartiaoireisten potilaiden diagnosoinnissa tai hoitopäätösten tekemisessä.

ISBN-10:
951-42-7099-1
Kieli:
ENG
Tekijät:
Siivola Sari
Tuotekoodi 013275
14,00 €