Proinflammatory cytokines modify the expression of surfactant proteins Study in perinatal rabbit lung, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 735

Proinflammatory cytokines modify the expression of surfactant proteins. Study in perinatal rabbit lungKeuhkosurfaktantin puutteesta ennenaikaisesti syntyville keskosille aiheutuvan vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymän eli RDS-taudin (Respiratory Distress Syndrome) ilmaantuminen on vähentynyt, jos ennenaikainen synnytyksen on aiheuttanut kohdunsisäinen tulehdus. Toisaalta, toinen keskosilla esiintyvä keuhkosairaus krooninen keuhkosairaus eli CLD (Chronic Lung Disease) on lisääntynyt näillä vastasyntyneillä. Tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää miksi RDS ja CLD ilmaantuvat eriävästi tulehduksen vuoksi ennenaikaisesti syntyneille keskosille.Kanin sikiön ja vastasyntyneen kanin keuhkokudosviljelmissä tutkittiin tulehduksen välittäjäaineiden, sytokiinien ja bakteerien lipopolysakkaridin (LPS), sekä glukokortikoidin (deksametasonin, Dx) vaikutusta surfaktantin toiminnalle tarpeellisten surfaktanttiproteiinien (SP) ilmentymiseen. Sytokiinien vaikutuksien surfaktanttiproteiinien ilmentymiseen havaittiin olevan riippuvaisia gestaatioiästä. Epäkypsässä sikiön keuhkossa interleukiini-1 (IL-1) lisäsi SP-A:n ja SP-B:n ilmentymistä, kun taas kypsemmässä sikiön ja vastasyntyneen kanin keuhkossa SP-B:n ja SP-C:n ilmentyminen väheni. Tuumori nekroositekijä alfa ja IL-1 yhdessä aiheuttivat additiivisen SP:en ilmentymisen laskun. Myös LPS vähensi surfaktanttiproteiinien ilmentymistä kypsässä keuhkossa. Dx:lla ja IL-1:llä oli positiivinen yhteisvaikutus surfaktanttiproteiinien ilmentymiseen. Tutkimus antaa lisätietoa myös IL-1:n aiheuttaman SP-A:n ilmaantumisen lisääntymisen taustalla olevasta transkriptionaalisesta säätelystä.Tutkimuksen löydökset auttavat ymmärtämään RDS:n ja CLD:n vastakohtaista esiintymismäärää keskosilla, joiden ennenaikainen synnytys on aiheutunut kohdunsisäisestä tulehduksesta. Edelleen tutkimus selittää glukokortikoidien positiivista vaikutusta hengitysvajaukseen johtavassa keuhkotulehduksessa.

ISBN-10:
951-42-7057-6
Kieli:
ENG
Tekijät:
Väyrynen Outi
Tuotekoodi 013273
12,00 €