Dietary effects on antioxidants, oxidised LDL and homocysteine, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 737

Tutkimuksessa selvitettiin kasvisten, marjojen ja hedelmien vaikutuksia terveiden naisten plasman lipidi-, lipoproteiini(a)-, antioksidantti-, folaatti- ja homokysteiinipitoisuuksiin, hapettuneen LDL:n määrään sekä seerumin paraoksonaasi-1 (PON1) aktiivisuuteen. Lisäksi tutkittiin, miten tietyt geenipolymorfiat säätelevät ravinnon aiheuttamaa vastetta.Tutkimus oli vaihtovuorokoe, jossa 37 naista söi 1) niukasti kasviksia sisältävää ruokaa (5 viikkoa) ja 2) runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä sisältävää ruokaa (5 viikkoa). Jaksojen välillä oli 3 viikon tauko.Runsaasti kasviksia sisältänyt ruokavalio pienensi kokonais- ja LDL-kolesterolipitoisuuksia 8% ja HDL-kolesterolipitoisuutta 5% verrattuna niukasti kasviksia sisältäneeseen ruokavalioon. Kasvikset, marjat ja hedelmät suurensivat plasman antioksidanttipitoisuuksia merkittävästi. Esimerkiksi alfa- ja beta-karoteenipitoisuudet kasvoivat 133% ja 134%, ja plasman C-vitamiinipitoisuus kasvoi 25% verrattuna niukasti kasviksia sisältäneeseen ruokavalioon. Hieman yllättäen hapettuneen LDL:n pitoisuus veressä ei muuttunut runsaan kasvisten käytön ja antioksidanttien saannin seurauksena.Naisten keskimääräinen seerumin PON1 aktiivisuus oli matalampi runsaasti kasviksia sisältäneen ruokavalion lopussa (226 U/L) kuin niukasti kasviksia sisältäneen ruokavalion lopussa (240 U/l). PON1-geenin polymorfiat säätelivät ruokavalion aiheuttamaa aktiivisuuden laskua siten, että genotyypeillä, joilla oli korkeat aktiivisuudet lähtötilanteessa, aktiivisuus pieneni eniten.Kasvisten syöminen suurensi seerumin (+78%) ja punasolujen folaattipitoisuuksia (+14 %), sekä pienensi plasman homokysteiinipitoisuutta (-13%) verrattuna niukasti kasviksia sisältävään ruokavalioon. Kasvikset, marjat ja hedelmät pienensivät homokysteiinipitoisuutta tehokkaasti myös niillä henkilöillä, joilla oli MTHFR-entsyymin C677T mutaatio, eli jotka ovat alttiita korkeille homokysteiinipitoisuuksille.

ISBN-10:
951-42-7069-X
Kieli:
ENG
Tekijät:
Silaste Marja-Leena
Tuotekoodi 013270
11,50 €