Complementary imaging of solid breast lesions Contribution of ultrasonography, fine-needle aspiration biopsy, and high-field and low-field MR imaging, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 734

Ultraääni, magneettikuvaus ja ohutneulanäyte parantavat rintasyöpädiagnostiikkaaUltraäänitutkimus on pitkään ollut mammografiaa täydentävä menetelmä, mutta tutkimustulokset sen merkityksestä erotusdiagnostiikassa ovat olleet ristiriitaisia. Varjoainetehostettu magneettikuvaus on herkkä menetelmä rinnassa olevien muutosten havaitsemiseksi. Ongelmana on epäspesifisyys ja se, että löydetään muutoksia, joita muilla menetelmillä ei välttämättä saada esille. Tämän vuoksi on oltava valmius magneettiohjauksessa tehtävään näytteenottoon, joka on teknisesti parhaiten suoritettavissa ns. matalakenttälaitteessa sen avoimen rakenteen vuoksi. Myös kustannukset ovat pienemmät kuin korkeakenttälaitteessa. Väitöstutkimuksessa käytettiin sekä harmaasävyultraääntä että Doppler-tutkimusta ilman tehosteainetta ja tehosteaineen kanssa erilaisten rintamuutosten laadun määrittämiseksi. Perinteinen harmaasävyultraääni osoittautui tarkemmaksi menetelmäksi kuin kasvainten verisuonituksen tutkiminen Doppler-tekniikan ja tehosteaineen avulla. Näiden tarkkuutta heikensi se, että myös hyvänlaatuisissa muutoksissa on verisuonitusta, ja hyvän- ja pahanlaatuisten muutosten välillä on runsaasti päällekkäisyyttä. Ohutneulanäyte osoittautui luotettavaksi rintasyövän poissulkemisessa, mikäli myös mammografia- ja ultraäänilöydös tukivat hyvänlaatuisuutta. Magneettikuvaus tehtiin sekä korkeakenttälaitteella että matalakenttälaitteella, jota ei ole aikaisemmin katsottu sopivaksi rintakuvantamiseen, ja laitteita verrattiin keskenään. Magneettikuvauksella todettiin voitavan luotettavasti poissulkea invasiivinen rintasyöpä. Sillä voidaan löytää rintasyöpä myös tapauksessa, jossa on todettu kainaloetäpesäkkeitä, mutta mammografiassa tai ultraäänellä ei rinnasta löydy syöpäkasvainta. Myös matalakenttälaitteen tarkkuus osoittautui riittäväksi rintakuvantamiseen, mikä näin ollen mahdollistaa magneettiohjatun näytteenoton.

ISBN-10:
951-42-7051-7
Kieli:
ENG
Tekijät:
Reinikainen Heli
Tuotekoodi 013266
12,00 €