Signal transduction mechanisms and nuclear effectors in gene expression during hypertrophy of cardiac myocytes, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 730

Korkea verenpaine lisää sydänlihaksen mekaanista kuormitusta ja voi johtaa sydämen vasemman kammion seinämän paksuuntumiseen, jolloin lihasolut kasvavat sopeutuakseen lisääntyneeseen työmäärään. Sydänlihassolujen kasvaessa natriureettisten peptidien (ANP ja BNP) tuotanto aktivoituu. Sydämen verenkiertoon erittämät natriureettiset peptidit puolustavat elimistöä lisääntynyttä hemodynaamista kuormitusta vastaan sekä laajentamalla verisuonia että lisäämällä suolojen ja veden erittymistä virtsaan. Mekaaninen kuormitus lisää sydänlihaksen kasvua myös paikallisten välittäjäaineiden, kuten endoteliini-1:n, välityksellä. BNP:n geeni aktivoituu sydänlihassolun kasvaessa ja kuormittuessa, ja soveltuu siten hyvin kohdegeeniksi, jonka avulla uusia säätelymekanismeja voidaan identifioida. Väitöskirjassa osoitettiin mitogeeni-aktivoituvien proteiini kinaasien säätelevän GATA-4 transkriptiotekijän aktiivisuutta viljellyissä rotan sydänlihassoluissa. Havaittiin, että GATA-4 transkriptiotekijän DNA:n sitoutuminen ei ole välttämätöntä endoteliini-1:n laukaisemassa sydänlihassolun liikakasvussa. Sen sijaan mitogeeni-aktivoituvat proteiini kinaasit ja Elk-1 transkriptiotekijä muodostavat signaalin-siirtomekanismin, jolla endoteliini-1 säätelee sydänlihassolujen BNP tuotantoa. Sydänlihasolujen mekaanisen kuormituksen osoitettiin aktivoivan GATA-4:n. GATA-4:n havaittiin olevan välttämätön mekaanisen kuormituksen laukaisemassa sydänlihassolun kasvussa ja siihen liittyvässä BNP:n geenin luennan aktivaatiossa. Lisäksi osoitettiin, että sydänlihassolujen mekaaninen kuormitus lisää endoteliini-1:n tuotantoa mitogeeni-aktivoituvien proteiini kinaasien välityksellä, tosin endoteliini-1:n tuotanto rotan sydänlihasoluissa oli n. 100 kertaa vähäisempää kuin ihmisen viljellyissä endoteelisoluissa.Tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää uusien lääkehoidon kohdemolekyylien identifioimisessa sekä diagnostisten menetelmien kehittämisessä.

ISBN-10:
951-42-7036-3
Kieli:
ENG
Tekijät:
Pikkarainen Sampsa
Tuotekoodi 013265
14,00 €