Matrix metalloproteinases (MMPs) and their specific tissue inhibitors (TIMPs) in mature human odontoblasts and pulp tissue The regulation of expressions of fibrillar collagens, MMPs and TIMPs by growth factors, transforming growth factor-?1 (TGF-?1) and b, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 739

Matriksin metalloproteinaasien (MMP) ja niiden inhibiittorien (TIMP), sekä säikeisen kollageenin ilmentyminen ja säätely TGF-b1:lla ja BMP-2:lla ihmisen kypsien hampaiden odontoblasteissa ja pulpakudoksessa.Odontoblastit ovat hampaan pulpa-dentiinikompleksin puolustusjärjestelmän ensilinjan soluja. Ne tuottavat hampaan orgaanisen matriksen, dentiinin, ja mineralisoivat sen. Matriksin metalloproteinaasit (MMP:t) ovat entsyymejä, jotka hajottavat solujen ulkoista matriksia. Niiden katalyyttistä aktiivisuutta säätelevät mm. kudosspesifiset inhibiittorit eli TIMP:t. MMP:en ja TIMP:en esiintymistä ihmisen hampaassa ei tunneta hyvin. MMP:en ilmentyminen voi olla kohonnut hampaan patologisissa tiloissa. Ne voivat hajottaa dentiinin orgaanista matriksia. Siten TGF-b:lla että BMP-2:lla voi olla tärkeä rooli hampaan puolustusreaktioiden käynnistymisessä vasteena kariekselle. Mutta koska niiden rooli hampaan puolustusmekanismeissa on epäselvä, ja MMP:en sekä TIMP:en esiintymistä ihmisen hampaassa ei tunneta hyvin, väitöskirjatyössä tutkittiin mitä MMP:ja ja TIMP:ja ihmisen pulpa-dentiinikompleksin solut tuottavat, ja kuinka TGF-b1 ja BMP-2 säätelevät niiden lisäksi tyypin I ja III kollageenejä. Tulokset osoittivat, että odontoblastit syntetisoivat tyyppi I kollageenin lisäksi myös tyyppi III kollageenia, ja vahvistivat käsitystä että TGF-b1 ei yksin riitä aktivoimaan dentiinin muodostusta. Lisäksi havaittiin, että odontoblastit ja pulpakudos ilmentävät lukuisia MMP:tä ja TIMP:jä, mutta ei MMP-3 ja MMP-12. MMP-7, -24 ja -25 syntetisoitiin vain odontoblasteissa, kun taas MMP-13 ja MMP-17 ilmentyivät pulpassa. Kasvutekijät säätelivät erilaisesti kutakin tutkittua proteiinia. MMP-1, -8 ja -14 ilmentyminen väheni, mutta MMP-7, MMP-9, TIMP-1 ja TIMP-3 sen sijaan nousi odontoblasteissa. Pulpa kudoksessa TGF-b1 ja BMP-2 lisäsivät MMP-1, -2, -10, -13, -17 ja TIMP-3 ilmentymistä.

ISBN-10:
951-42-7077-0
Kieli:
ENG
Tekijät:
Palosaari Heidi
Tuotekoodi 013263
13,00 €