A visual training based approach to surface inspection, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 186

Konenäköön perustuvien tarkastusjärjestelmien opettaminen ei ole mutkatonta. Tarkastettavan materiaalin variaatio aiheuttaa ongelmia ihmiselle, mikä heijastuu suoraan luokittelijan opettamiseen.Useat teolliset tarkastusjärjestelmät soveltavat sääntöpohjaisia luokittelijoita, joiden opettaminen perustuu ihmisen asiantuntemukseen. Suunnitteluvaiheessa pyritään löytämään kysymyksiä, jotka mahdollistavat halutun luokittelun. Opetusvaiheessa operaattori säätää parametreja, jotka vaikuttavat tarkastettavien kappaleiden tulkintaan. Tällaisten luokittelijoiden opettaminen vaatii kuitenkin paljon aikaa ja asiantuntemusta ennen kuin ne voidaan ottaa käyttöön.Oppikirjat suosivan ns. ohjatusti oppivia luokittelijoita. Nämä oppivat automaattisesti opetusnäytteistä käyttäen hyväksi ihmisen niille antamia nimiä. Ihmisen tekemä nimeäminen on kuitenkin usein epäjohdonmukaista, mikä heikentää saavutettavaa luokittelutarkkuutta. Lisäksi tällainen menetelmä ei mahdollista luokkarajojen mukauttamista muuttuviin olosuhteisiin.Tässä työssä esitetään visuaaliseen opettamiseen perustuva menetelmä. Menetelmä perustuu ohjaamattomaan projektioon ja tarjoaa sen avulla mahdollisuuden asettaa ja säätää luokkarajat suoraan moniulotteiselle datalle. Menetelmä ryhmittelee datan sille laskettujen piirteiden perusteella, eikä näin ole riippuvainen opetusnäytteille annetuista nimistä. Sen käyttö ei myöskään vaadi tietämystä luokittelijan sisäisestä rakenteesta tai iteratiivista parametrien säätöä, vaan järjestelmän käyttö on helppoa ja käyttöönotto nopeaa.Väitöskirjassa esitettävää menetelmää testataan usealta kannalta. Eri projektiomentelmiä vertaillaan tällaisen luokittelijan näkökulmasta. Menetelmää testataan edelleen käyttäen puuta materiaalina ja itseorganisoivia karttoja (SOM) projektiomentelmänä. Parametreja, kuten tarkkuutta, kartan kokoa ja nopeutta, arvioidaan. Menetelmä todetaan suotuisaksi pinnantarkastusjärjestelmien opetus ja luokittelumenetelmäksi.

ISBN-10:
951-42-7066-5
Kieli:
ENG
Tekijät:
Niskanen Matti
Tuotekoodi 013261
13,00 €