Catching the pneumococcus Studies focusing on carriage, epidemiology and microbiological methods, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 736

Catching the pneumococcus. Studies focusing on carriage, epidemiology and microbiological methodsTutkimuksessa kehitettiin laboratoriomenetelmiä, jotka mahdollistavat riittävän herkän ja tarkan pneumokokin pinta-antigeenien tai pneumokokki-vasta-aineiden osoittamisen potilasnäytteistä. Työssä vertailtiin perinteisen bakteeriviljelyn ja antigeeniosoitusmenetelmien herkkyyttä nenänielunäytteissä tyypillisessä kehitysmaatilanteessa. Tämän jälkeen tutkittiin mahdollisuuksia parantaa antigeeniosoitusmenetelmän herkkyyttä ottamalla käyttöön rikastusviljelyvaihe näytteenoton jälkeen. Menetelmäpaneelia täydennettiin pneumolysiinille spesifisten immuunikompleksien osoittamisella seeruminäytteistä ja kehittämällä uusi entsyymi-immunologinen menetelmä pneumokokin kapselipolysakkaridien osoittamiseksi. Uuden menetelmän toimivuutta testattiin nenänielunäytteissä ja välikorvan tulehduseritteissä.Antigeeniosoitus osoittautui bakteeriviljelyä herkemmäksi pneumokokin osoittamisessa nenänielunäytteistä hengitystieinfektioita sairastavilla lapsilla, etenkin jos potilaat olivat saaneet antibiootteja ennen näytteenottoa. Menetelmät soveltuvat kehitysmaaoloihin. Rikastusviljelyllä täydennetty menetelmä osoittautui vieläkin herkemmäksi ja tarkemmaksi, ja se soveltuu hyvin käytettäväksi epidemiologisissa tutkimuksissa ja rokotetutkimuksissa.Immuunikomplekseihin sitoutuneiden IgG-tyypin pneumolysiini-vasta-aineiden osoittaminen täydentää pneumokokki-infektioiden laboratoriodiagnostiikkaa. Seeruminäytteiden tutkimustulokset olivat vertailukelpoisia keuhkopunktionäytteistä aikaisemmin saatujen tulosten kanssa. Uusi entsyymi-immunologinen menetelmä toimi hyvin rikastusviljelyllä täydennetyissä nenänielunäytteissä, joissa sen herkkyys on lähes 100 prosenttia perinteiseen bakteeriviljelyyn verrattuna. Välikorvaeritenäytteissä herkkyys jäi 74 prosenttiin. Menetelmä sopii täydentämään pneumokokin laboratoriodiagnostiikkaa, mutta vaatii edustavia potilasnäytteitä.

ISBN-10:
951-42-7062-2
Kieli:
ENG
Tekijät:
Lankinen Kari S.
Tuotekoodi 013258
12,00 €