Sucrose load, calcium-deficiency and dental caries on molars of growing rats, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 729

Hammaskaries on eräs maailman yleisimmistä sairauksista ja edelleenkin yleisin syy hampaiden poistoihin. Hampaiden karioituessa bakteerien tuottama happo liuottaa hammaskiilteen ja hammasluun mineraaleja. Hammasluun mineralisoituneen rakenteen liuettua, alkaa myös hammasluun proteininen tukirakenne hajota. Karioitumisen aikana sekä elimistön yleiset että suun paikalliset biologiset osatekijät voivat joko nopeuttaa tai hidastaa karioitumisprosessia.Hammaskiille poikkeaa hammasluusta olennaisesti. Kiille rakentuu pääasiassa tiiviisti pakkautuneista mineraalikiteistä, hammasluu puolestaan on elävää kudosta sisältäen mineraaleja, proteinisen tukirakenteen ja hammasluuta muodostavia soluja. Runsaasti sokeria sisältävä ruokavalio vaikuttaa hammasluun muodostukseen siten, että mitä enemmän sokeria ravinto sisältää, sitä enemmän hammasluun muodostus hidastuu ja reikiintyminen nopeutuu. Kalsiumpuutos puolestaan alentaa seerumin kalsiumpitoisuutta ja hidastaa hammasluun muodostusta vähentämällä proteinisen tukirakenteen mineralisoitumista.Väitöstutkimuksessa selvitettiin kalsiumin osuutta hammasluuta muodostavien solujen toiminnassa sokerialtistuksen hidastaessa hammasluun muodostusta ja nopeuttaessa hammasluun karioitumista.Tutkimuksessa todettiin, että ravinnon aiheuttama sokerialtistus ja kalsiumpuutos molemmat hidastivat hammasluun muodostusta. Ainoastaan kalsiumpuutos vaikutti elimistön kalsiumtasapainoon ja hidasti hammasluun proteinisen tukirakenteen mineralisoitumista. Sokerialtistus hidasti hammasluun tukirakenteen muodostusta ilman kalsiumin keskeistä roolia ilmiössä. Lisäksi havaittiin, että varhaisella iällä aloitettu sokerialtistus edelleen hidasti myöhempää hammasluun muodostusta sekä nopeutti ja lisäsi hammasluun myöhempää karioitumista.Väitöstutkimus antaa uutta tietoa hammasluun muodostuksesta ja osoittaa sokerin haitallisuuden hammasterveydelle uudesta näkökulmasta.

ISBN-10:
951-42-7034-7
Kieli:
ENG
Tekijät:
Pekkala Esa
Tuotekoodi 013252
10,00 €