Association of impaired blood supply with painful lumbar disc degeneration, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 732

Selkäsairaudet ovat erittäin yleinen, huomattavaa inhimillistä kärsimystä ja taloudellista menetystä aiheuttava ongelma. Nykytietämyksen mukaan selkäkipu on usein välilevyperäinen. Kivuttomat ja kivuliaat välilevyvauriot näkyvät kuvantamismenetelmin arvioituna kuitenkin samanlaisina ja oireettomillakin ihmisillä nähdään usein huomattavia välilevyrappeumamuutoksia. Erääksi lanneselän alueen kivuliasta välilevyrappeumaa aiheuttajaksi on arveltu vajaata verenkiertoa ja sen aiheuttamaa puutteellista ravinnon saantia. Välilevyjen ravinnon saannin ja välilevyn alueen verenkierron mittaaminen on ollut vaikeaa, eikä varsinaisessa potilasmateriaalissa teoriaa ole päästy testaamaan. Uudet kuvantamistekniikat, magneettikuvaus ja tietokonetomografia, ovat tuoneet ratkaisuja, jotka mahdollistavat edellä mainitut mittaukset ja kuvaukset. Tutkimuksessa todettiin, että välilevyjen verenkierrosta huolehtivien lumbaalivaltimoiden ahtaumilla on selkeä yhteys välilevyjen ravinnonsaantimekanismin, diffuusion alenemiseen. Välilevyjen ravinnonsaannin ja verenvirtaaman kannalta tärkeän alueen, päätelevyn rappeuman todettiin olevan selvässä yhteydessä välilevyrappeuman kanssa. Kroonisilla selkäpotilailla havaittiin vatsa-aortan ateroskleroottisten muutosten olevan yleisempiä ja laajempia kuin oireettomilla, erityisesti eroa oli alle 50-vuotiailla. Iskiasryhmässä välilevyjen verenkierrosta huolehtivien lumbaalivaltimoiden ahtaumilla on yhteys välilevyvaurioihin ja sekä ahtaumat, että välilevyvauriot ovat yleisempiä iskiaspotilailla kuin oireettomilla. Lisäksi todettiin 3-vuotisseurannassa, että lumbaalivaltimoiden ahtaumilla on yhteys selkäkipujen voimakkuuteen, iskiaskivun uusiutumiseen samoin kuin itsearvioituun toimintakyvyn alenemiseen. Seuranta-aikana tulleilla uusilla ahtaumilla on yhteys oireiden uusiutumiseen ja huonoon korjautumiseen. Tutkimusten perusteella verenkierron aleneminen esim. ateroskleroosin takia on selvässä yhteydessä välilevyperäisen selkäkivun kanssa.

ISBN-10:
951-42-7042-8
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kurunlahti Mauno
Tuotekoodi 013250
14,00 €