Genetic changes of chromosome region 15q11-q13 in Prader-Willi and Angelman syndromes in Finland, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 726

h3>Kromosomialueen 15q11-q13 geneettiset muutokset Prader-Willin ja Angelmanin oireyhtymissä Väitöskirjatyö käsittelee geenien leimautumisen merkitystä kahden kliinisesti toisistaan poikkeavan kehityshäiriöoireyhtymän, Prader-Willin (PWS) ja Angelmanin (AS) oireyhtymän, synnyssä. Kromosomialue 15q11-q13 on leimautunut siten, että PWS-geenit toimivat vain isältä ja AS-geeni vain äidiltä perityssä kromosomissa 15. Tässä työssä tutkittiin erilaisia tämän alueen toimimattomuuteen johtavia geneettisiä muutoksia ja niiden perinnöllisyyttä suomalaisessa PWS (n=76) ja AS (n=47) potilasaineistossa. Samalla pyrittiin myös parantamaan oireyhtymien diagnostiikkaa.Tutkimuksessa todettiin suurimmalla osalla potilaista 15q11-q13-alueen häviämä (PWS 76 %, AS 67 %). Harvinaisten pienten häviämien avulla oireyhtymien kannalta merkitsevää aluetta voitiin rajata. Uniparentaalidisomia (UPD, kromosomit 15 peritty vain toiselta vanhemmalta) havaittiin 21%:lla PWS- ja 2%:lla AS-potilaista. UPD oli yleensä syntynyt äidin meioosin virheen seurauksena, ja sen riskin todettiin lisääntyvän äidin kohonneen iän myötä. Leimautumishäiriö (kromosomissa 15 väärän sukupuolen leima) todettiin 3 % PWS- ja 11 % AS-potilaista. Lisäksi AS-potilaista 11%:lla todettiin UBE3A geenin mutaatio, joista kahta ei aiemmin ollut kuvattu.Suurin osa muutoksista oli uusia eikä niihin liittynyt kohonnutta uusiutumisriskiä. Perinnöllinen muutos todettiin 3 AS-perheessä, joista yhdessä voitiin ensimmäistä kertaa osoittaa 15q11-q13-alueen häviämän uusiutuminen.Tutkimuksen aikana oireyhtymien diagnostiikka on kehittynyt epävarmoista kromosomitutkimuksista luotettaviin, kaikki tunnetut geenimuutokset kattaviin molekyyligeneettisiin menetelmiin. Oireyhtymien perusdiagnostiikassa parhaimmaksi osoittautui 15q11-q13 alueen metyloitumista kuvaava menetelmä, jonka perusteella jatkotutkimukset voitiin suunnitella.

ISBN-10:
951-42-7026-6
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kokkonen Hannaleena
Tuotekoodi 013249
14,00 €