Mechanism of benzo(a)pyrene-induced accumulation of p53 tumour suppressor protein in mouse, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 731

Bentso(a)pyreenin aiheuttama p53 proteiinin kertyminen ja sen mekanismi hiirelläKasvunrajoitegeeni TP53 on ihmisten syövissä useimmin mutatoitunut geeni. Sen tuottama p53-proteiini aktivoituu stressisignaalien vaikutuksesta. Aktivoitunut p53 sitoutuu DNA:han ja vaikuttaa kohdegeeneihinsä, joiden koodaamat proteiinit aikaansaavat solusyklin pysähtymisen, vaurioituneen DNA:n korjaamisen tai ohjelmoidun solukuoleman. Siten ne estävät mutaatioita ja syöpää. Karsinogeenialtistus, esimerkiksi ympäristöperäiset PAH-yhdisteet, voivat aiheuttaa TP53-mutaatioita. Orgaanisen materiaalin epätäydellisen palamisen yhteydessä syntyvä bentso(a)pyreeni (BP) on yleinen PAH-malliaine. BP:n tiedetään aiheuttavan p53:n kertymistä, mutta kertymisen mekanismia ei tunneta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää p53:n roolia PAH-karsinogeneesin alkuvaiheissa hiirellä käyttäen BP:ä malliaineena.C57BL/6-hiiriä käsiteltiin BP:llä penslaamalla ihoa tai injektiona vatsaonteloon tai altistettiin tupakansavulle. p53:n määrää tutkittiin immunoblottauksella, immunohistokemialla ja immunoelektronimikroskopialla. Mdm2-, p21- ja p19ARF-proteiineja tutkittiin immunoblottauksella. BP:n sitoutumista DNA:han mitattiin synkronisella fluoresenssi-spektrofotometrialla.p53 lisääntyi iholla ja keuhkoissa BP-käsittelyn jälkeen ja keuhkoissa tupakansavun jälkeen in vivo. Lisääntymiseen liittyi BP-DNA sitoutumistuotteiden määrän lisääntyminen. Ihossa havaittiin myös p21 ja mdm2 proteiinien lisääntyminen. Näitä proteiineja koodaavat geenit ovat p53:n kohdegeenejä. Tämä osoittaa, että tutkimuksessa lisääntynyt p53 on toimintakykyistä villin tyypin proteiinia. Keuhkoissa p53:n lisääntymiseen liittyi mdm2:n väheneminen ja p19ARF:n lisääntyminen. p53:n säätely in vivo siis eroaa C57BL/6 hiiren eri kudoksissa. Tulokset vahvistavat sen, että BP metaboloituu hiiren kudoksissa ja sitoutuu DNA:han ja osoittavat, että BP-DNA sitoutumistuotteet ovat alkusysäys p53:n kertymiselle.

ISBN-10:
951-42-7038-X
Kieli:
ENG
Tekijät:
Serpi Raisa
Tuotekoodi 013248
12,00 €