Svenskan i Finland 7 Föredrag vid sjunde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland Uleåborg 19-20 april 2002, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 49

Svenskan i Finland 7 -konferenssi pidettiin Oulun yliopistossa 19.-20.4.2002 saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitoksen järjestämänä. Konferenssiin osallistui pohjoismaisen filologian tutkijoita ja opettajia useista Suomen yliopistoista. Esitelmöitsijät toivat monipuolisesti esille nykyistä ruotsin kielen tutkimusta. Tähän julkaisuun on koottu 21 artikkelia, jotka pohjautuvat päivien aikana pidettyihin esitelmiin.

ISBN-10:
951-42-6922-5
Kieli:
ENG
Tekijät:
Sorvali Irma, Rossi Paula
Tuotekoodi 013241
20,00 €