Mycorrhizal colonization and plant performance in arcto-alpine conditions, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 399

Kasvien sienijuuret kylmissä ympäristöolosuhteissaVäitöskirjatyössä tutkittiin sienijuuren merkitystä arktis-alpiinisille kasveille malliteoreettisesti sekä tehden maasto- ja laboratoriokokeita. Työn lähtökohtana olivat havainnot, joiden mukaan sienijuurta muodostamattomat kasvit ovat huomattavan yleisiä korkeilla vuoristoalueilla ja arktisissa oloissa, vaikka sienijuuren voisi olettaa hyödyttävän kasveja nimenomaan näissä niukkaravinteisissa ympäristöissä. Työn alussa tehtiin oletus, että arktis-alpiinisissa oloissa ilmasto rajoittaa kasvien yhteyttämistä, mikä edelleen voi alentaa kasvien juuristossa ylläpidettävien symbionttisten juurisienten määrää.Työssä todettiin, että kylmyyden aiheuttamat fysiologiset rajoitteet vaikuttavat kasvien sienijuuren määrään arktis-alpiinisissa oloissa, mutta eivät välttämättä ole ensisijainen syy sienijuuren vähenemiseen. Yksittäisten kasvilajien sienijuuren määrän havaittiin vaihtelevan korkeudesta riippumatta, joskaan kaikkein korkeimmalla alueella eli ylä-alpiinisessa vyöhykkeessä sienijuurta ei juuri tavattu. Sienijuurityypit saattavat myös vaihtua siirryttäessä arktis-alpiinisempiin olosuhteisiin. Kasvukauden aikainen vaihtelu sienijuuren määrässä oli vähäistä. Lopuksi esitettiin tarkennettu hypoteesi, jonka mukaan ympäristöolosuhteet eivät suosi sienijuurellisuutta ylä-alpiinisessa vyöhykkeessä.

ISBN-10:
951-42-6987-X
Kieli:
ENG
Tekijät:
Ruotsalainen Anna Liisa
Tuotekoodi 013239
12,00 €