Regulation of cell-cell adhesion and actin cytoskeleton in non-transformed and transformed epithelial cells, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 710

Epiteelisolujen liitosten ja aktiinitukirangan säätely sekä niiden muutokset syövässä ja tulehduksissa Epiteelisolut ympäröivät ja suojaavat kaikkia elimiä säädellen aineiden kuljetusta esimerkiksi keuhkoissa ja suolistossa. Niiden toiminta edellyttää tiiviiden, tarkasti säädeltyjen solu-soluliitosten muodostumista. Väitöskirjatyössä tutkittiin keskeisten liitoskomponenttien, kadheriinin, p120 kateniinin ja vinkuliinin sekä soluntukirangan pääkomponentin aktiinin käyttäytymistä viljellyissä munuaisen ja mahalaukun epiteelisoluissa normaaliolosuhteissa, syöpään liittyvän Src-kinaasin aktivaation sekä bakteeri-infektion aikana. Erityisesti tarkasteltiin RacGTPaasi-signaalijärjestelmän osuutta liitosten säätelyssä. Syöpäsolut kiinnittyvät heikosti toisiinsa ja ne kykenevät liikkumaan. Tulokset osoittivat, että Src-kinaasin aktivoituminen edisti normaalien munuaisepiteelisolujen irtoamista toisistaan ja johti aktiinisäiekimppujen muodostumiseen. Solut muuttuivat syöpäsolujen kaltaisiksi. Aktiivinen RacGTPaasi palautti epiteelisolujen muodon normaaliksi pakkaamalla kadheriinia takaisin liitoksiin. Täten RacGTPaasilla ja kadheriinilla on tärkeä rooli epiteelisolujen morfologian ylläpidossa. Samalla tavalla mahalaukun epiteelisolujen infektoituminen Heliko pylori-bakteerilla aiheutti solujen muodon ja aktiinitukirangan muutoksia johtuen RacGTPaasi-signaalireitin aktivoitumisesta. Tämä voi edistää mahalaukun kalvomuutoksia ja tulehdusgeenien aktivoitumista.Normaalit epiteelisolut ovat yleensä paikallaan pysyviä ja niiden yhdistyminen toisiinsa (fuusio) on harvinaista. Vinkuliini on keskeinen liitosproteiini. Sen mikroinjektointi soluihin johti fuusioon ja monitumaisten solujen muodostumiseen. Samanlaisia prosesseja tapahtuu sikiökehityksen aikana istukassa, munuaisissa ja lihaksissa. Vinkuliini todennäköisesti säätelee liitosten purkautumista.

ISBN-10:
951-42-6929-2
Kieli:
ENG
Tekijät:
Palovuori Riitta
Tuotekoodi 013237
12,00 €