Signaling pathways in myocyte hypertrophy Role of GATA4, mitogen-activated protein kinases and protein kinase C, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 719

Sydämen lisääntynyt kuormitus vaatii sydänlihakselta lisääntynyttä supistusvoimaa, joka johtaa sydänlihassolun liikakasvuun, eli hypertrofiaan. Sydämen hypertrofialle on tyypillistä lisääntynyt sydänlihassolun pinta-ala, lisääntynyt sarkomeerien järjestäytyminen ja tiettyjen hypertrofisten geenien, kuten ANP:n (atrial natriuretic peptide) ja BNP:n (B-type natriuretic peptide) transkription aktivoituminen. Alkuvaiheessa sydämen liikakasvu on verenkiertoelimistölle hyödyllistä, mutta pidempään jatkuessaan se muuttuu elimistölle haitalliseksi ja johtaa lopulta sydämen pumppaustoiminnan heikkenemiseen ja sydämen vajaatoimintaan.Väitöstutkimuksessa selvitettiin sydämen hemodynaamisessa liikakuormassa aktivoituvien geenien säätelymekanismeja. Tutkimusmalleina käytettiin neonataalirotan sydänlihassoluviljelmiä sekä aikuisen rotan sydämen eteiskorvakkeen venytysmallia. GATA4 transkriptiotekijän osoitettiin osallistuvan BNP:n geenin ilmentymisen säätelyyn. Endoteliini-1 indusoi p38 kinaasia, jonka havaittiin säätelevän BNP:n transkriptiota reguloimalla GATA4:n sitoutumisaktiivisuutta BNP:n promoottorialueelle. Sydämen vasemmassa eteisessä p38 kinaasin havaittiin säätelevän mekaanisen venytyksen indusoimaa BNP:n geeniekspressiota Elk-1 transkriptiotekijän välityksellä. Sydänlihassoluviljelmissä proteiinikinaasi C:n alfa alayksikön osoitettiin osallistuvan ANP:n ja BNP:n erityksen säätelyyn.Sydämen hypertrofiassa aktivoituvien geenien säätelyyn osallistuvien signaalimolekyylien identifioiminen on välttämätöntä pyrittäessä kehittämään uusia metodeja sydämen vajaatoiminnan diagnostiikkaan ja hoitoon. Väitöskirjatyön tulosten perusteella jatkotutkimukset voidaan kohdentaa selvittämään tarkemmin p38 kinaasin roolia hemodynaamisessa liikakuormassa aktivoituvien geenien ilmentymisessä.

ISBN-10:
951-42-6994-2
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kerkelä Risto
Tuotekoodi 013225
12,00 €