Development of the adreno-genital system Female sex determination, ovarian and adrenal gland ontogeny regulated by Wnt-4 in mice, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 390

Geneettisesti yksilön sukupuoli määräytyy hedelmöistyshetkellä isältä perityn X tai Y kromosomin mukaan. Kehityksen alkuvaiheessa sukurauhanen on kuitenkin samanlainen kummallakin sukupuolella erilaistuen vasta geenien ja hormonien vaikutuksesta munasarjaksi tai kivekseksi. Sry oli ensimmäinen tunnistettu sukupuolen määräytymiseen osallistuva geeni, jonka jälkeen useiden geenien on todettu olevan tärkeitä.Tässä väitöskirjassa keskityttiin tutkimaan Wnt-4 geenin merkitystä sukurauhasen ja lisämunuaisen kehityksessä. Wnt-4 geenin havaittiin ilmentyvän sukurauhasessa, Müllerin tiehyessä ja lisämunuaisessa jo aikaisemmin havaittujen munuaisen, aivolisäkkeen ja maitorauhasen lisäksi. Muista kudoksista poiketen sukurauhasessa Wnt-4 geenin ilmentymistä säädellään sukupuoli-spesifisesti. Wnt-4 ilmentyy sukurauhasessa sekä naarailla että uroksilla sukupuolen määräytymiseen asti, jonka jälkeen ilmentyminen loppuu kiveksissä, mutta jatkuu munasarjoissa ainakin syntymään saakka. Wnt-4 poistogeenisillä naarilla sukupuolen määräytyminen on häiriintynyt, muistuttaen osittain urosta, minkä lisäksi naarailta puuttuu munasolut lähes kokonaan. Wnt-4 geenin puuttuessa kummallekaan sukupuolelle kehity Wolffin tiehyttä. Tästä johtuen naaraille ei kehity munanjohdinta, kohtua eikä emättimen yläosaa, mutta uroksen kehitykseen tiehyen puuttuminen ei vaikuta. Flutamidi hormonihoidolla naaraiden sukupuolen kääntyminen onnistuttiin osittain palauttamaan normaaliksi. Wnt-4 poistogeenisillä hiirillä havaittiin muutoksia myös lisämunuaisissa. Lisämunuaisten aldosteronin tuotanto oli vähentynyt olennaisesti, viitaten kuorikerroksen zona glomerulosan kehityshäiriöön. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että myös naaraan kehittyminen on aktiivisesti säädelty tapahtuma, jossa Wnt-4 geenillä on suuri merkitys.

ISBN-10:
951-42-6843-1
Kieli:
ENG
Tekijät:
Heikkilä Minna
Tuotekoodi 013219
11,00 €