Ensi askelia tieteen tiellä. 2., korjattu painos. Johdatus tiedonhakuun ja tieteelliseen kirjoittamiseen, KasSel Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita ja katsauksia 5


ISBN-10:
951-42-6854-7
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
94 s.
Tekijät:
Kemppainen Tapani, Latomaa Timo
Tuotekoodi 013214
12,00 €