Magnetic resonance imaging guided musculoskeletal interventions at 0.23T Optical instrument guidance, bone biopsy, periradicular nerve root therapy, discography, osteoid osteoma laser ablation; a feasibility study, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 708

Väitöskirjatutkimuksessa arvioitiin tukirangan alueen sairauksien hoidossa käytettävien radiologisten mini-invasiivisten hoitotoimenpiteiden soveltuvuutta magneettikuvausohjauksessa suoritettavaksi. Magneettikuvaus tarjoaa nykyisin käytössä olevista kuvaustekniikoista eniten tietoa tautiprosesseista. Radiologiset toimenpiteet tehdään kuvausohjauksessa. Magneettikuvausta ei ole aiemmin käytetty laajamittaisesti toimenpiteiden ohjaukseen. Työssä neljä erilaista toimenpidettä suoritettiin magneetti-kuvausohjauksessa, näistä kahta ei oltu tehty magneettikuvausohjauksessa aiemmin. Lisäksi arvoitiin magneettikuvauslaitteeseen integroidun optisen instrumenttiseurannan toimintaa. Ensimmäisessä ja toisessa tutkimussarjassa tutkittiin luunäytteen ottoa magneettikuvausohjauksessa. Näytteet otettiin tarkoitusta varten kehitetyllä instrumentilla johon optinen instrumenttiseurantalaite kiinnitettiin. Optinen instrumenttiseuranta mahdollisti reaaliaikaisen virtuaali-instrumentin seuraamisen antaen lisätietoa varsinaisen instrumentin asemasta toimenpidealueella kuvausjaksojen välillä. Edelleen tutkittiin alaselän hermojuurten puudutusta magneettikuvausohjauksessa iskiaskivun hoitona. 51,5% hoidetuista potilaista sai selkeän, pitkäaikaisen (yli 3 kuukautta) lievityksen selkäkipuihin toimenpiteestä. Magneettikuvausohjaus mahdollisti vähintään yhtä hyvän hoitotuloksen aikaansaamisen kuin tavanomaiset tekniikat. Neljännen tutkimussarjan muodosti välilevyn varjoainekuvauksen suorittaminen magneettikuvausohjauksessa. Kaikilla potilailla saatiin toimenpiteessä riittävä löydös, jonka perusteella leikkaushoidon tarve määritettiin. Viidennen tutkimussarjan muodosti luukasvaimen hoito (osteoidi osteoma) korkeaenergisellä laserilla magneettikuvausohjauksessa. Kaikki hoidot onnistuivat. Tutkimuksen perusteella magneettikuvausohjaus soveltuu hyvin tukirangan alueen kuvausohjattujen mini-invasiivisten toimenpiteiden välineeksi. Optinen instrumenttiseuranta täydentää saatavaa tietoa.

ISBN-10:
951-42-6902-0
Kieli:
ENG
Tekijät:
Roberto Blanco Sequeiros
Tuotekoodi 013195
10,50 €